Autoři a ceny

Josef Jambor

(1887 - 1964)
Sledovat

Narodil se 29. října 1887 v Pohledci a zemřel 17. září 1964 v Tišnově. Byl český malíř a krajinář. Studoval na novoměstské reálce, chtěl se věnovat studiu krajinomalby na Akademii výtvarných umění v Praze, ale jeho otec trval na vysokoškolském vzdělání v Brně. V letech 1908-1911 studoval Jambor obory zeměměřičství a kulturní inženýrství na České vysoké škole technické v Brně. Po absolutoriu se přihlásil na místo geometra v Srbsku, ale prázdninové setkání s Janem Štursou v Novém Městě ho utvrdilo v rozhodnutí pokračovat ve studiích na pražské Akademii výtvarných umění. Na podzim roku 1914 začal navštěvovat přípravný kurz u profesora Josefa Loukoty, poté studoval figurální malířství u profesora Vlaho Bukovace a svá studia na akademii zakončil absolutoriem na grafické speciálce profesora Maxe Švabinského. Roku 1946 byla jeho krajinářská tvorba oceněna Cenou země moravskoslezské za obraz Vřes na úvoze, který se nachází s jeho dalšími díly ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Při oslavě 75. narozenin v roce 1962 byl jmenován zasloužilým umělcem za své celoživotní dílo.

Dříve dražené položky

Letní louka
olej na plátně,1945
v 25 ✕ š 35 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, původní stav

Detail položky
Pohled k Devíti skalám přes Křižánky
olej na kartonu,1955
v 15, 5 ✕ š 20 cm
Signatura: 2 x vpravo dole

rámováno

Detail položky