Autoři a ceny

Josef Kubíček

(1890 - 1972)
Sledovat

Narodil se 13. března 1890 ve Slatině nad Zdobnicí, zemřel 29. listopadu 1972 v Brně. Český sochař, grafik a kreslíř. Byl mladším bratrem akademického sochaře Leoše Kubíčka. Mládí prožil v podhůří Orlických hor. Vyučil se v řezbářské dílně u Josefa Rouse v Žamberku. Po vyučení odešel za starším bratrem Leopoldem do řezbářské dílny v Augšpurku. Studoval sochařství u profesora F. Bernauera a architektonické kreslení u profesora Julia Mössela na odborné škole v Mnichově v roce 1909. Dále pak studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v sochařské speciálce u profesora Josefa Václava Myslbeka a u profesora Hermanna Hahna na sochařské speciálce Královské bavorské Akademie výtvarných umění v Mnichově v letech 1913 až 1914.

Od roku 1924 žil v Brně. V hlavním proudu tvorby se zabýval sociálními motivy, například plastiky Žebrák, 1922; Práce v dolech, 1924. Dalším okruhem jeho tvorby byla ženská postava, kterou představil od expresivního pojetí až po symbol klidu (Podzim, 1930–1931). V jeho tvorbě nacházíme sochařská díla z pálené hlíny, sádry, bronzu, kamene a alabastru, dále dřevořezby, ale i díla vytvořená technikou terakoty, monumentální plastiky, vyvrcholením jeho vývoje se stala dřevěná skulptura.

Dílo Josefa Kubíčka navzdory postupným proměnám jeho výtvarného nazírání tvoří jednotný celek, jehož charakteristickým znakem je umělcova tvůrčí nezávislost. Představuje výrazný přínos českému realistickému sochařství první poloviny dvacátého století.

Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes, Umělecké besedy, Skupiny výtvarných umělců, Spolku výtvarných umělců Aleš, Bloku výtvarných umělců země moravskoslezské, Svazu československých výtvarných umělců, V Brněnské skupině výtvarných umělců a historiků umění a ve Svazu českých výtvarných umělců.

Zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění Ostrava, Státní galerie Zlín, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny Jihlava a jinde. Horácká galerie vlastní například kresbu Akt polosedící.

Dříve dražené položky

Vyznání
pálená hlína,1929
v 56, 5 cm
Signatura: ve spodní části

mírně poškozeno

Detail položky