Autoři a ceny

Josef Ženíšek

(1855 - 1944)
Sledovat

Narodil se 4. září 1855 v Praze, zemřel 29. listopadu v Praze. Český malíř. Malbu studoval na akademii výtvarného umění v Praze u prof. Antonína Lhoty. Rovněž studoval na škole v Mnichově. Po ukončení studií podnikl studijní cesty do Paříže a Říma. Stal se známým svými dívčími portréty, které byly v českých a německých časopisech a na pohlednicích hojně reprodukovány. Také maloval a vystavoval žánrové kompozice a podobizny. Vždy dbal o pečlivé a uhlazené provedení. Ztvárnil podobizny Jar. Vrchlického, B. Smetany, Ant. Dvořáka a dalších. Zemřel roku 1944 v Praze. Informace o Josefu Ženíškovi jsou velice stručné, přesto je jeho dílo stále zastoupeno v mnoha galeriích a uměleckých aukcích.

Josef Ženíšek měl svůj ateliér u vdovy po slavném sochaři Bohuslavu Schnirchovi (1845 – 1901) na Královských Vinohradech ve Schnirchově domě v Mikovcově ulici čp. 548/5.

Aktuálně dražené položky

Dívka v klobouku
olej na plátně
v 41 ✕ š 32 cm
Signatura: vpravo nahoře

rámováno, restaurováno

Dražit
Dívka s červenými korály
olej na dřevě
v 36 ✕ š 30, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno

Dražit

Dříve dražené položky

Portrét dívky
olej na plátně,1916
v 41 ✕ š 31 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky