Autoři a ceny

Jozef Jankovič

(1937 - 2017)
Sledovat

Narodil se 8. listopadu 1937 v Bratislavě, zemřel 6. června 2017 v Bratislavě. Slovenský sochař, malíř a grafik. Uměleckou školu, kterou studoval v letech 1952 - 1956, vychodil v Bratislavě. Poté nastoupil na Vysokou školu výtvarného umění, kterou ukončil roku 1962. Stal se vůdčí osobností slovenského sochařství. Centrem jeho sochařské i grafické tvorby jsou syntézy podnětů pop-artu, nového sochařství a nového realismu. Od šedesátých let slavil velké úspěchy i v mezinárodním měřítku, byl oceňován po celé Evropě. Po nástupu normalizace jeho angažované umění narazilo na nepřízeň komunistického režimu, v roce 1972 mu bylo pozastaveno členství v nově se formujícím Svazu slovenských výtvarných umělců. To v praxi znamenalo, že nemohl vystavovat doma ani v zahraničí, veřejné sbírky přestaly nakupovat jeho díla, nemohl publikovat. Po sametové revoluci začal vyučovat na Vysoké škole výtvarného umění v Bratislavě a byl i jejím prvním porevolučním rektorem (od roku 1990). Patří mezi největší osobnosti poválečného slovenského umění. Jeho celoživotní dílo je monumentálním podobenstvím o člověku, jeho dramatech a individuálním společenském údělu, o odcizení sebe samého a i o totalitní moci v nejrozmanitějších podobách.

Dříve dražené položky

Pavučina
objekt, kombinace materiálů,1979
v 33 cm
Signatura: neznačeno

Publikováno: Jozef Jankovič na Ostravsku

Detail položky
Projekt
kombinovaná technika na papíře,1977
v 64 ✕ š 48, 5 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Figura
barevná litografie,1986
v 57 ✕ š 96 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno

Detail položky
Figura
serigrafie,2002
v 43 ✕ š 36 cm
Signatura: uprostřed dole

100/100

Detail položky