Autoři a ceny

Kája Saudek

(1935 - 2015)
Sledovat

Narodil se 13. května 1935 v Praze, zemřel 25. června 2015 v Praze. Český malíř, komiksový kreslíř.
S americkými komiksy se seznámil už v dětství. V padesátých letech nemohl z politických důvodů studovat, stal se tedy technickým kreslířem a kulisákem ve filmových studiích na Barrandově. Počátkem 70. let se několik let živil kreslením seriálů pro časopis Mladý svět. Kreslíř s výraznou dynamickou linkou, který se zhlédl v klasickém americkém stylu komiksů a reklam s takzvanými pop-up girls, se proslavil koncem 60. let minulého století, kdy spolupracoval s režisérem Milošem Macourkem na filmech Kdo chce zabít Jessii? a Čtyři svatby stačí, drahoušku.
V roce 1979 navázal spolupráci s Českou speleologickou společností, která mu umožnila vydávat komiksy v nákladech několika tisíc výtisků jako materiál pro svou vnitřní potřebu (tzv. zájmový tisk). V následujícím desetiletí tak vyšly příběhy podle scénářů řady známých spisovatelů a scenáristů.
V osmdesátých letech také spolu s Vladimírem Železným a Jiřím Grygarem spolupracoval na seriálu Slovenské televize Okna vesmíru dokořán.
Jeho rukopis paradoxně nejvíce vzrostl na ceně v době normalizace, kdy nesměl publikovat. Ze svobodných poměrů se těšil jen 16 let. V roce 2006 upadl po nehodě do kómatu.
Jeho specifické výtvarné dílo doplnilo také několik filmů a populárně naučný televizní seriál Okna vesmíru dokořán, ilustroval též řadu knih a časopisů, mezi nimi i několik z pera Jaroslava Foglara. Byl bratrem (jednovaječné dvojče) fotografa Jana Saudka.

Dříve dražené položky

Největší myslitelné štěstí mužů
kombinovaná technika na papíře
v 34 ✕ š 25 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, zaskleno

Detail položky
Žena ve větru
kombinovaná technika na papíře,konec 70. let
v 40 ✕ š 28,5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: posouzeno předními znalci Saudkova díla P. Herianem a F. Konečným | rámováno, pasparta, zaskleno, mírně poškozeno

Detail položky
Čiperuška Luci
kombinovaná technika na papíře
v 45 ✕ š 33 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, papír v horní části mírně zvlněný

Detail položky
Ilustrace do časopisu Pionýrská stezka
kombinovaná technika na papíře,1974 - 1975
v 28 ✕ š 38 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: dílo posoudil znalec tvorby Káji Saudka, Filip Konečný | nerámováno, volně loženo

Detail položky
Zaniklé olympijské sporty
kombinovaná technika na papíře
v 38 ✕ š 28 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: V časopise Orbis pictus | rámováno, zaskleno

Detail položky
Ilustrace pro pořad Okna vesmíru dokořán
kombinovaná technika na papíře,pravděpodobně 1980-1981
v 22 ✕ š 34 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, pasparta, zaskleno, jedná se o původní ilustraci pro televizní pořad Okna vesmíru dokořán od Jiřího Grygara a Vladimíra Železného, dílo posoudil znalec tvorby Káji Saudka Filip Konečný.

Detail položky
Muriel a oranžová smrt
barevná litografie,1970-2009
v 43 ✕ š 43 cm
Signatura: vpravo dole slepotiskové razítko

Provenience: na zadní straně autorský štítek | rámováno, zaskleno, 70/100

Detail položky
2 x ilustrace
kombinovaná technika na papíře,1948–50
v 20 ✕ š 14 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: dílo posoudil znalec tvorby Káji Saudka Filip Konečný | nerámováno, volně loženo, ilustrace k časopisu Tuleň (vznikaly na „ZŠ“ v Podolí pro pobavení spolužáků)

Detail položky
Zahrajte si softball a baseball
kombinovaná technika na papíře
v 17 ✕ š 25,5 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: dílo posoudil znalec tvorby Káji Saudka Filip Konečný | Publikováno: Endršt, M. - Knobloch, P.: Zahrajte si softball a baseball, 1987 (obálka viz fotografie) | rámováno, zaskleno, jedná se o variantu ilustrace do knihy Zahrajte si softball a baseball (http://www.daildeli.cz/saudeknauc3.html)

Detail položky
2 x Ilustrace
kombinovaná technika na papíře,1948–50
v 22 ✕ š 15 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: dílo posoudil znalec tvorby Káji Saudka Filip Konečný | nerámováno, volně loženo, ilustrace k časopisu Tuleň (Vznikaly na „ZŠ“ v Podolí pro pobavení spolužáků)

Detail položky
Milenci
tuš na papíře,90. léta
v 13 ✕ š 17,5 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: dílo posoudil znalec tvorby Káji Saudka Filip Konečný | nerámováno, volně loženo, kresba pochází zřejmě z příprav na erotický kalendář z 90. let

Detail položky
2 x ilustrace
kombinovaná technika na papíře
v 30, 5 ✕ š 43, 5 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky