Autoři a ceny

Karel Němec

(1886 - 1972)
Sledovat

Narodil se 25. října 1879 v Novém městě na Moravě, zemřel 17. června 1960. Český malíř a grafik. Studoval soukromou malířskou školu Aloise Kalvody v Praze. Praha mu otevřela nové obzory, v roce 1907 byl přijat do spolku Mánes, kde se snažil každoročně vystavovat. Další studia na Umělecko-průmyslové škole již mu nebylo umožněno dokončit, proto se vrací pomoci svému otci s hospodařením. Po pracovním dnu se věnoval malbě a také kresbě, zasadil se o rozvoj Horáckého muzea. Po návratu do Nového Města v roce 1919 se již zabýval převážně jen grafikou. Snažil se osvojovat různé postupy tvorby, tvořil různé tematické cykly vycházející z reakcí na jeho život.