Autoři a ceny

Karel Vysušil

(1926 - 2014)
Sledovat

Narodil se 14. listopadu 1926 v Trmici a zemřel 7. prosince 2014 v Praze. Byl to český malíř a grafik. studoval Školu dekorativního umění a Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením profesorů Otakara Nejedlého a Karla Mináře. Již od roku 1952 je členem SČUG Hollar a Asociace volné grafiky. V 60. letech 20. století byl spoluzakladatelem uměleckých skupin G7 (John, Šimotová, Balcar, Karásek, Hadlač, Sovák, Vysušil), LG 5 (Týfa, Králík, J. Novák, Sklenář, Vysušil) a Máj.
Jeho nejoblíbenějšími grafickými technikami jsou suchá jehla, lept a barevná litografie. Dále pak olejomalba a v neposlední řadě koláž. Jako jeden z prvních autorů české poválečné grafiky pracoval s barevnou litografii jako s transpozicí volné malby. V 70. letech potom obohatil tvůrčí výtvarné postupy o techniku „autokoláže“ tedy využití vlastních grafik pro tvorbu koláže.
V 60. letech byly páteří jeho tvorby hlavně abstraktní suché jehly a lepty vycházející z tiskárny Mirra Pegrassiho na pražském Smíchově. Svého času se věnoval i užité grafice a tak vznikl vedle řady plakátů, knižních ilustrací a knižních a časopiseckých obálek i návrh známky k 1. Mistrovství světa v letecké akrobacii 1960 v Bratislavě. V sedmdesátých létech se kromě grafiky a malby věnoval i tvorbě netkaných textilních artefaktů (artprotis) participoval také na grafickém albu na počest dvoustého výročí narození vynálezce litografie pražského rodáka Aloise Senefeldera. Z realizací v architektuře je třeba zmínit monumentální textilní panó pro svatební síň v Žatci. Uspořádal více než 60 samostatných výstav a zúčastnil se více než 250 kolektivních výstav v Rakousku, Německu, Japonsku, Švýcarsku, Francii, Holandsku, Slovinsku, Itálii, Polsku, USA a Česku. Získal řadu ocenění českých i mezinárodních – např. stříbrnou plaketu v Tokiu (1969).

Dříve dražené položky

Moderní kompozice
barevná litografie,1972
v 65 ✕ š 49 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, pasparta, zaskleno, 12/13

Detail položky