Autoři a ceny

Kurt Hallegger

(1901 - 1963)
Sledovat

Narodil se 8. července 1901 v Šumperka, zemřel 10. října 1963 v Mnichově. Česko-německý malíř a scénograf. Po absolvování gymnázia Hallegger studoval v letech 1919 - 1921 na Akademii výtvarných umění ve Vratislavi u prof. Otto Müllera a následně studoval v letech 1921 - 1923 na Uměleckou akademii ve Vídni u prof. Hanse Ticheho a Karla Sterrera, své vzdělání zakončil na Akademii v Praze v roce 1926 u prof. Františka Thieleho. Během studií podnikl řadu zahraničních cest po Itálii, Francii, Portugalsku, Španělsku, Jugoslávii, Řecku, Turecku a Maroku, často navštěvoval svůj rodný kraj. Sblížil se s německými malíři sdruženými kolem avantgardní skupiny Prager Secession, se kterými začal vystavovat. Členem skupiny se stal v roce 1932. Vedle malby se v Praze věnoval scénografickým návrhům, které vytvářel pro pražské německé divadlo, a kresebným pracím a karikaturám, jimiž přispíval ve třicátých letech 20. století do berlínského časopisu Der Querschnitt, a především do satirického mnichovského časopisu Simplicissimu i do denního tisku. V roce 1945 se dobrovolně přihlásil k odsunu, a poté působil jako scénický výtvarník v Norimberku a v Mnichově. Pracoval i pro divadla ve Švýcarsku, Rakousku a Holandsku.