Autoři a ceny

Ladislav Babůrek

(1911 - 1973)
Sledovat

Narodil se 23. 8. 1911 v Odunci, zemřel 9. 1. 1973. V období mezi světovými válkami odešel do Prahy, protože chtěl malovat a studovat výtvarné umění. Ve 30. letech byl žákem profesora Sychry. Praha se stala hlavním motivem jeho obrazů. Postupně si získal uznání a stal se členem spolku Marold později členem Svazu výtvarných umělců. Po válce se jako výtvarník podílel na realizaci čsl. Národních výstav v Paříži, Bruselu a Rotterdamu. Byl členem spolku Mánes. V 50. letech měl období soukromé i tvůrčí izolace. Zásadní zlom nastal v první polovině 60. let, kdy se při malování obrazů na Vysočině seznámil s někdejším ředitelem Okresního kulturního střediska v Třebíči – panem Sedláčkem. Vrátil se do svého rodného kraje a začal nejplodnější tvůrčí období svého života. Spřátelil se s básníkem Josefem Cinkem, který mu věnoval svoji báseň „Žďárské vrchy“. Náhlá smrt v roce 1973 jej zastihla doslova uprostřed práce a obraz jeho oblíbeného motivu z údolí Jihlavky zůstane navždy nedokončený.