Autoři a ceny

Ladislav Novák

(1925 - 1999)
Sledovat

Narodil se 4. srpna 1925 v Turnově, zemřel 28. července 1999 v Třebíči. Český malíř, spisovatel, básník, překladatel, učitel a vizuální básník. V roce 1945 pak nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy,[4] kde studoval češtinu a dějepis, studia ukončil v roce 1950 s diplomovou prací Rým a asonace v díle Vítězslava Nezvala. Byl surrealistickým umělcem. Vynikl také jako básník, psal konkrétní a fónickou poezii. Ve výtvarném projevu je autorem specifické techniky tzv. froasáže. (Novák nejprve zmuchlal kvalitní akvarelový papír, zmuchlaný papír narovnal a potřel jej zředěnou čínskou tuší, aby zviditelnil vzniklé rýhy. Rýhy, které mu něco připomínaly, zvýraznil tuší a doplnil akvarelem.) Od poloviny padesátých let působil v třebíčském ochotnickém divadle, mezi lety 1957 a 1958 se začal věnovat konkrétní poezii, od roku 1962 se pak věnovat fonické poezii.

Dříve dražené položky

Starý mistr
kombinovaná technika (frotáž, kolář, malba),1970
v 26 ✕ š 31 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, zaskleno

Detail položky
Naše podmořská minulost
kombinovaná technika na papíře,1982
v 37, 5 ✕ š 47, 5 cm
Signatura: monogramem uprostřed dole

rámováno, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Trosky anděla
kombinovaná technika na papíře,1989
v 50 ✕ š 38, 5 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, zaskleno

Detail položky
Trosky
kombinovaná technika na papíře,1984
v 48 ✕ š 37, 5 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Výtvarná interpretace Reslovy věty
tužka na papíře,1977
v 62 ✕ š 44, 5 cm
Signatura: uprostřed vpravo dole

rámováno, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky