Autoři a ceny

Leopold Musil

(1920 - 1997)
Sledovat

Narodil se 2. prosince 1920 v Lukách nad Jihlavou a zemřel v roce 1997. Studoval reálné gymnázium v Moravských Budějovicích. Po válce studoval na pražské Akademii výtvarných umění. Nadaný žák nejprve slovenského profesora Jána Želibského (1907 – 1997), studoval zde později také u Jakuba Obrovského (1882 – 1949), Josefa Loukoty (1879 – 1967), Vratislava Nechleby (1885 – 1965) a Karla Krattnera (1862 – 1926). Již během svých studií obdržel dvakrát (1947 a 1949) II. cenu Akademie. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců. Během svého života se účastnil četných zahraničních výstav (Oslo, Vídeň, Tokio, Toronto, Buenos Aires atd.). V domácím prostředí pravidelně vystavoval v Praze v letech 1951-1969 na výstavách Jednoty umělců výtvarných a v předních pražských salónech. Roku 1954 se účastnil výstavy „Mladá generace v ČSR" v Brně. Kromě toho měl řadu samostatných výstav (Praha, Jihlava, Moravské Budějovice, České Budějovice, Kralupy, Plzeň, Rakovník). Zemřel v důsledku náhlého srdečního selhání 21. května 1997 v Kutnohorské oblastní nemocnici.

„Leopold Musil byl především krajinář; malíř okouzlený proměnlivým koloritem nejrůznějších venkovských i městských scenérií, jejichž jedinečnost dokázal zachytit v „okamžiku nejpříhodnějším", tak jako nemnohý z jeho vrstevníků. Teplo slunečního světla, akcentující stín, působivá konsonance barev, přesně volené odstíny vysokých past, někdy téměř jakoby ve van Goghovsky „žhoucí" skladebnosti, tvarová redukce vystihující podstatné – to vše na jeho obrazech dotvářelo dokonalou symbiózu a harmonii, kterých divák ani po letech nezapomíná a na které je ochoten vždy znovu a rád se těšit," uvedl výtvarný kritik a historik umění Gustav Erhart.

Dříve dražené položky

Smíchovský přístav
olej na kartonu
v 50 ✕ š 60 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno

Detail položky