Autoři a ceny

Libor Wagner

(1933 - 1994)
Sledovat

Narodil se 6. března 1933 ve Svitavách, zemřel 5. února 1994 v Praze. Solitérní malíř a sochař. Nejprve byl inspirován Bohumilem Kubištou v úsilí o kompoziční vyváženost. Od šedesátých let se do jeho tvorby dostává silnější symbolismus, který je spojený s jeho zájmem o filosofii a orientální meditaci. Tehdy nachází vlastní umělecký styl, který je těžko zařaditelný. Jeho obrazy jsou abstraktní, sestávají z geometrických tvarů evokující mnohdy kosmické vize. Velký význam pro něj měla také hudba Chopina a Bacha, vytváří své vlastní vizuální stupnice, pracuje se světelností a překrýváním jednotlivých rovin.
Studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně u prof. Bruknera, na VŠUP v Praze u prof. Dilingera, a soukromě u prof. K. Kückelhausera v Německu. Byl členem SČVU od roku 1960 a UVU - MSGR (malíři, sochaři, grafici, restaurátoři). Je zastoupen ve Středočeské galerii v Praze, v Národní galerii, Galerii hlavního města Prahy, Galerii Vysočiny Jihlava a v soukromých i galerijních sbírkách v zahraničí.

Dříve dražené položky

Lomy v Srbsku
olej na plátně,1960
v 74 ✕ š 55 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně přípis autora | rámováno

Detail položky
Symbolika měsíce
olej na plátně,1969
v 99 ✕ š 68, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Pražské jaro - J. S. Bach
olej na plátně,1963
v 139 ✕ š 100 cm
Signatura: na zadní straně

nerámováno

Detail položky
Sčítání času
olej na plátně,okolo roku 1968
v 116 ✕ š 70 cm
Signatura: na zadní straně

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Dům ticha
olej na sololitu,1970
v 122 ✕ š 50 cm
Signatura: na zadní straně

rámováno, původní stav

Detail položky
Strukturální malba
kombinovaná technika na malířské desce,1965
v 77 ✕ š 30 cm
Signatura: vpravo dole
Detail položky
Druidské symboly
kombinovaná technika na malířské desce,1965
v 77 ✕ š 30 cm
Signatura: vpravo dole

mírná krakeláž

Detail položky
Druidské symboly
kombinovaná technika na malířské desce,1965
v 77 ✕ š 30 cm
Signatura: vpravo dole

mírně poškozeno

Detail položky
Hlídač
pastel na papíře,1962
v 70 ✕ š 50 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno

Detail položky
Rodina
suchá jehla na papíře,1961
v 45, 5 ✕ š 33 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno, 8/20

Detail položky
Rodina
suchá jehla,1961
v 45 ✕ š 33 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno, 6/20

Detail položky