Autoři a ceny

Ľudovít Csordák

(1864 - 1937)
Sledovat

Narodil se 28. února 1864 v Košicích a zemřel 28. června 1937 tamtéž. Byl to slovenský akademický malíř, žák Julia Mařáka na Akademii výtvarných umění v Praze. Před studiem na pražské akademii žil a studoval v Mnichově, zde se stal členem spolku Škréta, který zde založili mladí čeští umělci. V letech 1889-1895 studoval v Praze u prof. Mařáka, po ukončení studia se vrátil na Slovensko, kde žil ve Slanci, udržoval však kontakt s umělci v Bratislavě a v Košicích. Na Slovensko přinesl evropské umělecké tendence, které však pouze nepřejímal, ale po svém přetvářel. Věnoval se krajinomalbě, lesním interiérům a vodním hladinám a přiblížil se impresionistickému rukopisu. Zapůsobil na něj však také Antonín Chittussi a přes něj vlivy barbizonské školy. To přinášelo do jeho tvorby větší míru realismu a zájem o malbu v plenéru. Jako první slovenský umělec vstoupil do českého výtvarného sdružení Mánes. Věnoval se také kresbě uhlem a při svých cestách po krajině používal fotoaparát, který však sloužil jen jako prostředek zachycení místa pro budoucí obraz.