Autoři a ceny

Ludvík Kohl

(1746 - 1821)
Sledovat

Narodil se 14. dubna 1746 v Praze, zemřel 18. června 1821 v Praze. Český malíř, kreslíř, mědirytec, řezbář a pedagog. Vystudoval piaristické gymnasium na Novém Městě pražském, kde byl žákem Gelasia Dobnera. Současně se soukromě učil malbě u Norberta Grunda. Od roku 1766 pokračoval studiem malířství a kresby v grafické speciálce J. Schmutzera na Akademii výtvarného umění ve Vídni, roku 1769 byl přijat za jejího řádného člena. Roku 1793 byl jmenován také čestným členem Akademie umění v Parmě. V jeho době byla z důvodu josefínských reforem nouze o lukrativní církevní zakázky, takže se musel orientovat na malbu světských žánrů.
V roce 1775 si otevřel školu pro výuku kresby v Praze (podle Antonína Lišky to byla normální škola, v níž dělal jen najatého učitele). Ve škole se za více než třicet let provozu vystřídalo několik desítek mladých malířů dvou generací. Večerní kursy pro řemeslníky a budoucí umělce vedl bezplatně a byl za to roku 1818 vyznamenán c. a k. zlatou medailí. Ze školy vyšli například skvělí portrétisté František Horčička a Antonín Machek.