Autoři a ceny

Ludvík Kuba

(1863 - 1956)
Sledovat

Narodil se 16. dubna 1863 v Poděbradech, zemřel 30. listopadu 1956 v Praze. Český malíř, folklorista, hudebník a spisovatel.
Narodil se jako druhorozený syn ze třinácti dětí do řemeslnické rodiny, jeho otec měl zámečnickou dílnu. Studoval současně varhanickou školu v Praze a soukromě kresbu v ateliéru Bohuslava Schnircha. Ve 28 letech vstoupil na Akademii výtvarných umění v Praze k Maxmiliánovi Pirnerovi. Dále pak pokračoval v letech 1891 až 1893 ve studiu na Akademii Julien v Paříži a v letech 1896 až 1904 na soukromé škole Antona Ažbého v Mnichově.
Ludvík Kuba pracoval jako podučitel v Sedlci u Kutné Hory. Začal vydávat sbírku Slovanstvo ve svých zpěvech (1884-1929), celkem 15 svazků. V roce 1885 se vzdal učitelské praxe a od roku 1894 soustavně sbíral slovanské lidové písně a badatelsky je zpracovával. V letech 1895 až 1896 podnikl studijní cesty na Balkán, kde pracoval například jako malíř v Mostaru, vytvořil řadu studií lidových typů, krojů či staveb a sbíral písně. O slovanské národy se zajímal celý život. Své knihy doprovázel studiemi lidových krojů, nástrojů a bydlení. V roce 1904 se usadil ve Vídni, byl jednatel Hagenbundu. V roce 1911 přesídlil do Prahy. V malbě se zabýval krajinou a figurálními náměty. Důležitou složkou malířského díla byly portréty a autoportréty. Využíval impresionismus v realistické malbě, kladl důraz na barvu a světlo.
Ludvík Kuba byl čestným předsedou Jednoty umělců výtvarných. V roce 1927 byl jmenován řádným členem Slovanského ústavu v Praze. V roce 1928 byl ustanoven československým zástupcem v Mezinárodní komisi pro lidové umění při Společnosti národů. V roce 1935 byl zvolen členem Jihoslovanské akademie v Záhřebu, v roce 1936 obdržel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze čestný doktorát, v roce 1937 byl zvolen řádným členem České akademie věd a umění, v roce 1945 byl zvolen čestným profesorem pražské Akademie výtvarných umění a jmenován národním umělcem.
Dílo Ludvíka Kuby je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Národního muzea v Praze, Českého muzea výtvarného umění v Praze, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Městského muzea v Březnicích, Vlastivědného muzea v Písku a jinde. Ve sbírkách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jsou dva obrazy autora.

Dříve dražené položky

Zátiší s ovocem
olej na kartonu
v 25, 5 ✕ š 32 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno

Detail položky
Náměstí v Třeboni
olej na kartonu
v 26 ✕ š 34 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, původní stav

Detail položky
Kostel od mlýna
olej na kartonu,1910
v 25,5 ✕ š 31,5 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Žena s nůší
olej na plátně, fixováno na kartonu
v 39 ✕ š 29, 5 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích
olej na plátně, plátno fixováno na karton,1927
v 32, 5 ✕ š 44, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Balkánec
olej na plátně,1928
v 61 ✕ š 47 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Zvonička
olej na kartonu,1910
v 27 ✕ š 35 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, malba poškozena

Detail položky
Žena v kroji
olej na kartonu
v 68 ✕ š 52 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: přiložen písemný znalecký posudek JUDr. PhDr. Jaromíra Stacha | rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Krajina
akvarel na papíře
v 13 ✕ š 18 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno

Detail položky
Přímořská krajina
akvarel na papíře,1894
v 14 ✕ š 22 cm
Signatura: vlevo dole s přípisem

rámováno, rám poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky