Autoři a ceny

Maksim Gaspari

(1883 - 1980)
Sledovat

Narodil se 26. ledna 1883 Selščaku nad Cerknicou, zemřel 14. listopadu 1980 v Lublaňi. Slovinský malíř a ilustrátor. Po dokončení reálného gymnázia v Lublani pracoval jako příručí v obchodě. Do výlohy namaloval obrázek herinka, který zaujal mecenáše a sběratele umění Niko Sadnikara. Sadnikar umožnil v letech 1903 - 1905 Maksimu Gasparimu studium výtvarné školy a akademie umění ve Vídni. V období 1908 - 1911 působil Gaspari v ateliéru v Kamniku, kde jej i nadále podporoval Sadnikar. Pak se Gaspari oženil a odešel do Lublaně, kde učil kreslení na různých školách do roku 1928. Poté pracoval do roku 1948 jako restaurátor v lublaňském Etnografickém muzeu.