Autoři a ceny

Mikoláš Aleš

(1852 - 1913)
Sledovat

Narodil se 18. listopadu v Miroticích 1852, zemřel 10. července 1913 v Praze. Český malíř, grafik a ilustrátor Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla, byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Ve své ranné tvorbě vycházel Aleš z romantismu, který byl tehdy převládajícím směrem v českém umění a který byl také ovlivněn vlasteneckými tendencemi v Čechách té doby.

Jeho otcem byl František Aleš, který pracoval jako písař a městský tajemník, a jeho matkou byla Veronika, rozená Famfulová.

Aleš už v dětství velmi rád maloval a tak nebylo pochyb, že se vydá na dráhu umělce. V roce 1869 tedy odjel do Prahy, aby se zapsal na Akademii umění, kde studoval pod vedením poněkud tradičních malířů Josefa Matyáše Trenkwalda a Jana Swertse. Během studia žil v Ostrovní ulici v domě U Zlatého soudku u svého vzdáleného strýce krejčího Jelínka. V této době si také přivydělával vyučováním kreslení a ilustracemi pro různé noviny a časopisy a účastnil se také mnoha vlasteneckých setkání. V roce 1876 se zúčastnil demonstrace proti profesoru Alfrédu Woltmannovi, který v jedné své přednášce a několika článcích popřel existenci samostatného českého umění. Za svou účast na této demonstraci pak byl Aleš vyloučen z Akademie a také si pobyl čtyři dny ve vězení.

V roce 1879 se Aleš společně s Františkem Ženíškem zúčastnil soutěže na výzdobu foyeru Národního divadla. V této soutěži zvítězili svým návrhem pro čtyři nástěnná pole a cyklus Vlast. Jeho čtyři nástěnná pole měly téma Život, Mýtus, Národní zpěv a hudba a Historie.

Jeho čtrnáct lunet mělo následující témata: Stráž na pomezí, Pověsti a osudy, Domažlice, Léčivá zřídla, Rudohoří, Severní průsmyky, Jizera, Trutnov, Krkonoše, Dvůr Králové, Chrudimsko, Táborsko, Otava, Žalov. Celý nápad na tyto obrazy byl vlastně Alšův, Ženíšek mu pomáhal víceméně pouze s převedením nákresů do jejich skutečné velikosti. Při dokončování lunet se však porotě nelíbilo, jakým způsobem Aleš tyto lunety koloruje, a proto tímto úkolem pověřila Ženíška a několik dalších malířů. Alše se celá událost a neoprávněná kritika velmi dotkla a znamenala také vlastně konec jeho přátelství s Ženíškem. Od této doby také maloval obrazy jen sporadicky, věnoval se vlastně výhradně kresbě.

Protože byl Aleš v době, kdy pracoval na svých lunetách, takřka bez prostředků, pomáhal mu finančně bohatý statkář a milovník umění Alexandr Brandejs, který také nechal Alše nějakou dobu bydlet na svém statku v Suchdole u Prahy. Brandejs také Alše podporoval v těžkém období po dokončení lunet, kdy Aleš pochyboval o svém talentu v důsledku těžké kritiky, která se snesla na jeho dílo.

Ve své další tvorbě se Aleš věnoval převážně ilustraci, kreslil pro časopisy Květy, Ruch, Světozor, Zlatá Praha a jiné. Zajímal se také o knižní grafiku – mezi jeho nejznámější patří ilustrace pro Jiráskovy Staré pověsti české a Čelakovského Ohlasy písní ruských. Navrhoval také různé diplomy, hlavičky, úvodníky, kreslil do kalendářů a čítanek a vytvořil také celou řadu velmi zajímavých betlémů. Mnoho pražských domů (hlavně navržených architektem Antonínem Wiehlem) má sgrafitovou nebo malířskou výzdobu provedenou podle Alšových návrhů.

Dříve dražené položky

Jezdec
kresba na papíře,1902
v 20, 5 ✕ š 15 cm
Signatura: monogramem vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno

Detail položky