Autoři a ceny

Miloš Bazovský

(1899 - 1968)
Sledovat

Celým jménem Miloš Alexander Bazovský se narodil 11. ledna 1899 v Turanech nad Váhom a zemřel 15. prosince 1968 v Trenčíně. Byl to slovenský malíř inspirovaný lidovým uměním, který bývá označován za zakladatele slovenské výtvarné moderny. Studoval na Akademii výtvarných umění v Budapešti a na Akademii v Praze (u profesora Bukovace, Pirnera, Švabinského), také navštěvoval soukromou malířskou školu ve Vídni. Podnikl studijní cestu do Francie, Německa a Švýcarska a seznamoval se s evropským moderním malířstvím. Patřil k předním osobnostem průkopnické generace slovenské moderny, která pracovala s národními motivy a formálně se inspirovala v zahraničním umění. Pro tvorbu Bazovského je příznačná intimita, poetičnost, ale i expresivita v barvách. Na konci 20. let, kdy se jeho výraz ustálil, pracoval s redukovanými tvary, zemitou barevností a jasnými obrysy postav a předmětů, což jej vedlo k větší lineárnosti. Nálada jeho obrazů je většinou melancholická. Během druhé světové války doplňují venkovské náměty také výjevy z města, především jeho periferie.