Autoři a ceny

Miloslav Holý

(1897 - 1974)
Sledovat

Narodil se 4. října 1897 v Praze, zemřel 3. března 1974 v Praze. Český malíř. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Jana Preislera, Vlaha Bukovace, Jakuba Obrovského a v grafické speciálce u Maxe Švabinského. Spolu s Karlem Holanem, Pravoslavem Kotíkem a sochařem Karlem Kotrbou vytvořil v roce 1924 skupinu Ho Ho Ko Ko, též nazývanou Skupina sociální malby. Existence skupiny byla až do roku 1927. Každoročně se skupinou vystavovali v Praze a Brně. Počátkem 30. let založil rodinu a dal si postavit vilu ve Střešovicích.
V letech 1927 – 1930 a 1939 – 1949 byl členem SVU Mánes. Dále byl členem Umělecké besedy a SČUG Hollar.
V letech 1945 - 1946 soukromě vyučoval malbu. V letech 1947 – 1958 byl profesorem a v letech 1950 – 1954 rektorem Akademie výtvarných umění. Byl nositelem titulu zasloužilý umělec (1964) a vyznamenání Řád práce (1967). Jeho rozsáhlé malířské dílo obsahuje převážně krajinomalbu. Stylově je charakterizuje celoživotní příklon k expresionismu. Ve dvacátých letech byl koloristou, později tvoří dynamické, pastózní krajiny. Často se inspiroval krajinou Podorlicka. S oblibou podobně jako Karel Holan maloval výjevy z periferie, byl však rovněž vynikajícím a osobitým krajinářem.

Aktuálně dražené položky

Zátiší se zelenou a červenou utěrkou
olej na plátně,1929
v 68 ✕ š 82 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně autorský štítek | Vystavováno: Mánes 1948 | rámováno, rám mírně poškozen, původní stav

Dražit

Dříve dražené položky

Podvečerní krajina
olej na překližce,1942
v 27 ✕ š 35 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně autorský přípis, razítko z výstavy v Mánesu v roce 1948 | rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno, na zadní straně autorské číslo 936

Detail položky
Krajina
olej na překližce,1946
v 23 ✕ š 34 cm
Signatura: vpravo dole

Vystavováno: v galerii Elka | rámováno, rám mírně poškozen, číslo soupisu 1230

Detail položky
Červená Lhota
pastel na papíře,1955
v 28 ✕ š 37 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Chalupy
akvarel na papíře,1934
v 45,5 ✕ š 62,5 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky