Autoři a ceny

Miroslav Štolfa

(1930 - 2018)
Sledovat

Narodil se 11. srpna 1930 v Brně, zemřel 26. února 2018 v Brně. Český malíř, grafik a vysokoškolský pedagog. Miroslav Štolfa maturoval na reálném gymnáziu a poté studoval v letech 1949–1953 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor výtvarná výchova (profesoři Eduard Milén, B. S. Urban, Vincenc Makovský) a historii na Filozofické fakultě (profesoři Ferdinand Stiebitz, J. Macůrek, R. Holinka).
Po ukončení studia se soustředil na malbu a působil jako středoškolský profesor na pedagogických školách v Boskovicích, Tišnově a Brně.
V roce 1963 byl jedním ze zakladatelů Tvůrčí skupiny Parabola, jejímiž členy se stala postupně řada významných brněnských výtvarníků (A. Čalkovský, R. Fila, R. Hliněnský, D. Chatrný, J. Jankovič, Z. Macháček, E. Ovčáček, M. Urbásek, D. Valocký, K. Veleba, V. Zykmund a další). Teoretikem a mluvčím skupiny byl Václav Zykmund.
Miroslav Štolfa zároveň vyučoval malbě na Katedře výtvarné teorie a výchovy Filosofické fakulty University Palackého v Olomouci, kde se pro tento obor habilitoval a byl roku 1966 jmenován docentem.
Během 60. let podnikl řadu studijních cest do zahraničí (Belgie, Francie, Itálie, Holandsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko a Španělsko). V letech 1978 až 1983 vyučoval malbu a kresbu na Katedře estetické výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Brně, od roku 1979 jako docent. Ve svých třiapadesáti letech pedagogickou činnost ukončil a věnoval se pouze vlastní výtvarné tvorbě.
V roce 1990 stál u zrodu uměleckého uskupení TT klub, který sdružoval i příslušníky generace výtvarníků narozené v 50. letech a několik teoretiků umění (R. Horáček, J. Valoch, I. Zhoř). V roce 1992 se podílel na založení Ústavu výtvarných umění na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně a působil zde jako vedoucí jejího malířského ateliéru do roku 1993.
Jeho celoživotní tvorba zahrnuje rozsáhlý soubor maleb a kreseb, který vychází z důvěrné znalosti avantgardních směrů moderního malířství a jehož význam daleko překračuje hranice regionu. Během života uskutečnil přes 50 samostatných výstav a zúčastnil se na 170 výstavách kolektivních, z toho více než na 70 v zahraničí.

Dříve dražené položky

Kosmonaut
kombinovaná technika na papíře
v 71,5 ✕ š 59 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno

Detail položky