Autoři a ceny

Oldřich Blažíček

(1887 - 1953)
Sledovat

Narodil se 5. ledna 1887 ve Slavkovicích, zemřel 3. května 1953 v Praze. Český malíř, kreslíř, pedagog, typograf a ilustrátor.
V letech 1894 až 1901 žil v okolí Rožné a v Rožné u Pernštejna, odkud docházel na měšťanku v Bystřici. V roce 1904 se vyučil malířem pokojů v živnosti bratra Vincence v Bobrové. V roce 1905 přešel do Prahy, kde se živil jako malířský dělník. Díky mecenáši získával prostředky na studia nejprve na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesorů Karla Vítězslava Maška, Jana Preislera, Jakuba Schikanedera a později na Akademii výtvarného umění ve speciálce Hanuše Schweigera. V roce 1913 získal Oldřich Blažíček Hlávkovo stipendium na cestu do Itálie a Dalmácie. Vznikají obrazy chrámových interiérů sv. Marka a svatovítské katedrály v Praze. Hlavním tématem jeho obrazů je krajina Horácka.
V roce 1921 začíná působit pedagogicky jako profesor kreslení a malby na Českém vysokém učení technickém v Praze. Později vedl také odborné školení učitelů měšťanských a středních škol.
V malířské tvorbě se Oldřich Blažíček často vracel na Vysočinu, Valašsko, do Železných Hor, na Hanou a Čáslavsko. Nejraději měl předjaří s tajícím sněhem. Krajinářská tvorba neprávem poněkud zastínila jeho malby architektonických interiérů.
Oldřich Blažíček byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes.
Vynikal nejen jako krajinář, ale také jako malíř interiérů, zátiší a portrétů. Dovedl s citem vyjádřit charakter krajiny, její rytmus i atmosféru. Věnoval se i figurálním kompozicím, uměl ztvárnit půvab dětských hřišť, zahradních restaurací, cirkusových vystoupení nebo prostředí sportu či práce dělníků.
Když němečtí okupanti za války zavřeli české vysoké školy, tak se navždy uzavřela jeho pedagogická, ale nikoliv umělecká dráha, která ještě řadu let pokračovala, aniž by se však významně měnil umělcův styl, založený na smyslu pro vystižení skutečnosti a někdy i romantickém přístupu k daným motivům.

Aktuálně dražené položky

Jaro v polích
olej na plátně, fixováno na kartonu,1952
v 35 ✕ š 49 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Život a tvorba, soupis díla, nakladatelství Academia, katalogové číslo 799 | rámováno, zaskleno, původní stav

Dražit
Tři muži pod lucernou
olej na lepence,1912
v 30 ✕ š 19 cm
Signatura: vpravo nahoře

Vystavováno: Praha duben - květen 1959 na souborné výstavě O. Blažíčka v Obecním domě, v roce 1972 v Hlinsku | rámováno, původní stav

Dražit
Zimní sáňkování
olej na plátně,okolo roku 1950
v 65 ✕ š 80 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové | Publikováno: Život a tvorba, soupis díla, nakladatelství Academia, katalogové číslo 776 | rámováno, původní stav

Dražit

Dříve dražené položky

Ponurý den
olej, tenký karton adjustovaný na plátně,po roce 1920
v 103 ✕ š 112 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové | rámováno

Detail položky
Chalupy na Valašsku
olej na kartonu,1912
v 60 ✕ š 80 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: bude přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové | rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno

Detail položky
Letní kytice
olejová tempera na papíře,1930
v 48 ✕ š 37
Signatura: vpravo dole

Provenience: konzultováno s PhDr. Naděždou Blažíčkovou-Horovou | rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
Zima v Rožné
olej na sololitu,1938
v 16, 5 ✕ š 24 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové, na zadní straně přípis autora | rámováno, zaskleno

Detail položky
Letní den
olej na kartonu,1920
v 32 ✕ š 41 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové | rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno

Detail položky
Letní odpoledne
olej na kartonu
v 28 ✕ š 37 cm
Signatura: vlevo dole

rám mírně poškozen

Detail položky
Čerstvý sníh
olej, pastel a tužka na papíře,1944
v 53 ✕ š 59 cm
Signatura: vlevo dole

Publikováno: Oldřich Blažíček (1887 - 1953) Život a dílo, Soupis díla | rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
Sklizeň obilí
olej na kartonu
v 33 ✕ š 38 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno

Detail položky
Krajina
olej na kartonu
v 35 ✕ š 45 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno

Detail položky
Studie ke koupání u moře
olej na kartonu,1924
v 43 ✕ š 41, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: ze soukromé sbírky | Publikováno: Oldřich Blažíček (1887 - 1953) Život a dílo, Soupis díla | rámováno, zaskleno, číslo v soupisu 277

Detail položky
Z brněnských kasáren
olej na kartonu,1914
v 21, 5 ✕ š 23 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: ze soukromé sbírky | Publikováno: Oldřich Blažíček (1887 - 1953) Život a dílo, Soupis díla | rámováno, pasparta, zaskleno, mírně poškozeno

Detail položky
Havíř z Orlové
olej na kartonu, kresba tužkou,1913
v 33 ✕ š 20, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: ze soukromé sbírky | Publikováno: Oldřich Blažíček (1887 - 1953) Život a dílo, Soupis díla | rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno, v soupise číslo 79

Detail položky