Autoři a ceny

Oldřich Jelínek

(* 1930)
Sledovat

Narodil se 26. února 1930 v Košicích a zemřel v roce 2000. Byl to český malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, tvůrce reklamy a animovaných filmů, výtvarník televizních pořadů a spolupracovník televize. Po ukončení gymnázia byl Oldřich Jelínek v roce 1949 přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze do ateliéru Františka Tichého. Ten však musel školu opustit a Oldřich Jelínek po prvním ročníku také. Svazácká organizace mu „doporučila nápravný pobyt“ v dělnickém prostředí. Po návratu zpět se v druhém ročníku ateliéru Užité grafiky a malby opět setkal s Adolfem Bornem, který mezitím uspěl u přijímacích zkoušek. Jejich pedagog prof. Antonín Pelc byl v roce 1952 jmenován řádným pedagogem na Akademii výtvarných umění (AVU) v Praze a vzal své nejlepší studenty, včetně Jelínka a Borna, bez řádných přijímacích zkoušek s sebou. Od absolutoria (1955) pracoval Oldřich Jelínek jako svobodný umělec. Jelínek s Bornem se během studií mj. seznámili i se surrealistickou skupinou kolem Egona Bondyho a Ivo Vodseďálka, do jejichž samizdatové edice Půlnoc přispívali ilustracemi (k titulům Korespondenční román Egona Bondyho a Trapná poesie Iva Vodseďálka) i texty (novela Urajt, 1951). Po krátkém působení v literárním undergroundu začali společně pracovat pro tehdejší nakladatelství a periodický tisk. Oba byli členy tvůrčí skupiny Polylegran, kterou v roce 1959 založili s dalšími karikaturisty, sdružujícími se okolo časopisu Mladý svět.

Aktuálně dražené položky

U očního lékaře
akvarel, tuš na papíře
v 28 ✕ š 40 cm
Signatura: uprostřed dole

pasparta, zaskleno, původní stav

Dražit

Dříve dražené položky

Milenci
akvarel na papíře
v 42 ✕ š 30 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, zaskleno

Detail položky
Afrodita/Požehnání
barevná litografie
Signatura: vpravo dole

konvolut 2 litografií, 1) 54 x 43 cm, rámováno, zaskleno, 35/40 2) 48 x 45, 5 cm, rámováno, zaskleno, 30/32

Detail položky