Autoři a ceny

Ota Bubeníček

(1871 - 1962)
Sledovat

Narodil se 31. října 1871 v Uhříněvsi u Prahy, zemřel 10. září 1962 v Mladé Vožici. Český malíř, loutkářský průkopník, herec a sokol. Ota Bubeníček vyrůstal v umělecky založené rodině řídícího učitele Josefa Bubeníčka. Otec připravoval nejmladšího syna (z šesti dětí) na hudební dráhu. Studoval reálku,ale z ní nastoupil do učení a potom řadu roků pracoval jako litograf v pražském Haasově grafickém závodě. Uplatnil zde svůj talent, ale starší bratr Jindřich – malíř, grafik a loutkář (1856–1935) již dříve přivedl Otu k malířství. Touha po umělecké volnosti ho zavedla na Akademii výtvarných umění v Praze. Studoval zde v letech 1898–1904. Nejvíce se věnoval krajinomalbě a umělecky byl zejména ovlivněn Juliem Mařákem, u kterého však měl možnost studovat pouze jeden školní rok. Čerpal také z rad a tvorby profesorů Antonína Slavíčka a Rudolfa von Ottenfelda. Během studia získal Purmannovo krajinářské stipendium. Po studiu v letech 1905 a 1906 mu bylo uděleno absolventské Hlávkovo cestovní stipendium do Mnichova a Paříže i Belgie a Nizozemska. V roce 1907 opět odjel na delší dobu do Paříže.
Hlavním motivem Oty Bubeníčka je český venkov v různých obdobích roku, chalupy, košaté stromy, rybníčky a pole. Obrazy s krajinomalbou byly malovány v duchu realismu, s neporušeným charakterem přírody, bohatou barevností a stylizovaností. Neopomněl ani na lidovou architekturu. Jeho malby jsou v dnešní době i dokumentární. První známé obrazy z období začátků studia jsou malovány u Podleského rybníka v Uhřiněvsi, ze školních cest na Okoř a k Litavce v Lochovicích.
První světová válka přerušila jeho toulky s malířskou tornou po vlastech českých; byl jako vojín přidělen (s jinými malíři a sochaři) k restaurování poničených Assamových fresek a k znovuzřízení vnitřku kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Po první světové válce strávil kratší čas na Slovensku (1919–1920 a opětovně 1936–1937). Zejména však maloval u Svratky a Litavky. Od roku 1932 až do své smrti žil a pracoval v Mladé Vožici u Tábora. V tomto období se již plně vrací k realisticko romantickému ztvárnění české krajiny a k více splývavému rukopisu. Za druhé světové války byl roku 1943 gestapem zatčen a v Táboře vyslýchán v souvislosti s pátráním po přechovávané ilegální vysílačce.

Do vysokého stáří Bubeníček kreslil i maloval, vystavoval a stal se jedním z nejoblíbenějších Mařákovců vůbec.

Dříve dražené položky

Pustá Kamenice
olej na kartonu,1926
v 35 ✕ š 50 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně přípis autora | rámováno

Detail položky
Kvetoucí louka
olej na dřevě,1905
v 18 ✕ š 24 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně přípis autora | rámováno

Detail položky
Léto na Vožicku
olej na kartonu
v 49 ✕ š 78 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny, zaskleno

Detail položky
Chalupy na Vožicku
olej na plátně
v 33, 5 ✕ š 50, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Žně
olej na kartonu
v 35 ✕ š 50 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno

Detail položky
Výhled do kraje
olej na kartonu,1909
v 50 ✕ š 38 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Břízy v krajině
olej na kartonu,okolo roku 1910
v 50 ✕ š 33 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno, původní stav

Detail položky
Partie ze Svratky
olej na kartonu,kolem 1920
v 35 ✕ š 49, 5 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno

Detail položky
Zimní krajina
olej na kartonu
v 24, 5 ✕ š 34 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno

Detail položky
Na Ohři
olej na kartonu,1948
v 33 ✕ š 50 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno

Detail položky
Podzimní krajina
olej na kartonu
v 26 ✕ š 36 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Ve stínu lodních plachetnic splitského přístavu
olej na kartonu,1914
v 22 ✕ š 24 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně přípis autora | rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky