Autoři a ceny

Otakar Nejedlý

(1883 - 1957)
Sledovat

Narodil se 14. března 1883 v Roudnici nad Labem, zemřel 17. června 1957 v Praze. Český malíř, spisovatel, pedagog. V patnácti letech odešel O. Nejedlý do Prahy, kde chtěl studovat na Akademii výtvarných umění nebyl však přijat. Přihlásil se tedy na soukromou školu krajinomalby Ferdinanda Engelmüllera, kterou navštěvoval tři roky. Jeho dalším učitelem a přítelem byl Antonín Slavíček; malovali spolu déle než rok v místě Slavíčkovy krajinářské inspirace, Kameničkách na Vysočině. Po návratu do Prahy (1905) se Nejedlý plně zapojil do uměleckého i společenského života, vstoupil do SVU Mánes a hodně cestoval, hlavně po jižní Evropě. Spolupracoval především s Vincencem Benešem, jehož ovlivnění kubismem je patrné i na Nejedlého obrazech z tehdejší doby.
V roce 1907 se v Římě seznámil se začínajícím malířem Jaroslavem Hněvkovským a uvažovali, že se vypraví na velkou malířskou cestu do Indie a na Cejlon. Již za tři neděle po tomto rozhodnutí odjeli na Sicílii, odkud chtěli odplout lodí do Colomba na Cejlonu. Cestu však museli z nejrůznějších důvodů několikrát odložit, hlavně kvůli nemoci a úmrtí Nejedlého matky. Až 12. září 1909 konečně vypluli. Odjížděli plni nadějí a plánů, hlavně však naivních představ, a bez základních předpokladů – peněz a znalosti angličtiny. Na Cejloně strádali, často trpěli hladem, stále však malovali. V naději na lepší obživu odjeli do jižní Indie s idealistickými představami, že je zaměstná nějaký bohatý mahárádža. V Kerale však žili jen u domorodců z nejnižších kast, nejprve v rybářských vesnicích na pobřeží, později v horách, kde se živili lovem. Útrapy takového živoření Nejedlý těžko snášel, dokonce onemocněl malárií, takže se v roce 1911 vrátil domů. Hněvkovský v Indii zůstal ještě další dva roky.
Krátce po válce (1919) byl O. Nejedlý spolu s Vincencem Benešem vyslán na bojiště 1. světové války ve Francii, aby zde malovali místa, kde bojovali českoslovenští legionáři. Jejich obrazy byly vystaveny v Topičově salonu v Praze (1920).
V roce 1925 byl Nejedlý jmenován profesorem speciální krajinářské školy na Akademii výtvarných umění, a patří k nejlepším a zároveň i nejoblíbenějším učitelům této školy. „Oťas“, jak ho všichni nazývali, se snažil rozvíjet talenty svých studentů a nikdy neomezoval jejich hledání samostatné umělecké cesty. Na dnes již téměř legendárních studijních zájezdech, které se svými žáky podnikal o prázdninách, bylo vždy plodné a inspirující prostředí. Jezdili hlavně na jih Evropy, na Korsiku, do Francie, Itálie a Dalmácie. V létě jezdil se svými žáky po Čechách, např.na Hrubou Skálu, Hlubokou, nebo do Českého ráje.
Nejedlý miloval jih, většinu svého díla však zasvětil české krajině (Turnovsko, Orlicko, Táborsko). Jeho obrazy se vyznačují barevností, lze v nich vystopovat i vliv romantismu, impresionismu a expresionismu, vytvořil si však vlastní, osobitý umělecký projev.

Aktuálně dražené položky

Podvečerní krajina - velký formát
olej na překližce
v 82 ✕ š 128 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: bude přiložen písemný odborný posudek Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy | rámováno, malba mírně poškozena, původní stav

Dražit

Dříve dražené položky

Mumlava - velký formát
olej na plátně
v 135 ✕ š 220 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, malba mírně poškozena, velký formát

Detail položky
Podzimní alej - velký formát
olej na plátně
v 140 ✕ š 112 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Ze Sicílie
olej na kartonu,okolo roku 1908
v 34, 5 ✕ š 40 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen odborný posudek PhDr. Karla Srpa | rámováno

Detail položky
Noční krajina
olej na plátně
v 50 ✕ š 75 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno

Detail položky
Podvečerní krajina
olej na plátně
v 50 ✕ š 70 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Stromořadí
olej na kartonu
v 50 ✕ š 64, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno

Detail položky
Lesní interiér
olej na plátně
v 69, 5 ✕ š 49 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Krajina s chalupami
olej na plátně
v 55 ✕ š 95 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: Přiložen odborný posudek Olafa Hanela, autora Nejedlého monografie. | rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Václavské náměstí
olej na kartonu
v 24 ✕ š 31 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Mgr. Michaela Zachaře | rámováno

Detail položky
Podvečerní krajina
olej na plátně
v 50 ✕ š 70 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, malba poškozena, místy krakeláž

Detail položky