Autoři a ceny

Robert Perthen

(1928 - 2017)
Sledovat

Malíř pozoruhodné invence, zařazený v německém lexikonu výtvarného umění mezi 50 nejvýznamnějších malířů Německa, nás oslovuje svými lyrickými olejomalbami krajin a měst v duchu realistické tradice evropské krajinomalby. Malíř žil a tvořil v posledních třiceti letech v Mnichově, Štuttgartu a Ludwigsburgu. Pro výtvarnou inspiraci však často zajížděl do Bretaně, Burgundska, Alsaska, Toskánska, Jižních Tyrol a jižních Čech. Svými svěžími uměleckými smysly dokázal vždy nalézat témata k oslavě krásy krajiny i lidských sídel. Jeho cit pro hledání krásna přinásel záhy ovoce v podobě dokonalých malířských děl svědčících o dozrání k vyhraněné umělecké individualitě. Umělecká cesta malíře dosáhla překvapivě vrcholu v posledních 15 letech, tedy ve věku, kdy se umělcovi vrstevníci ohlížejí zpátky a žijí z podstaty své výtvarné minuulosti. On však na svých posledních výstavách prokázal i ve svém věku obdivuhodnou schopnost povznést na začátku 21. století střízlivou realičnost své tvorby do nových dimenzí. Mnohá tvarová zjednodušení i nové pohledy na krajinu nám dávají možnost objevit malířovu schopnost trvalého hledání, jež bývá výsadou mládí. Malíř během celé své dosavadní životní pouti zůstal vždy věrný své realistické malbě, byť v duchu obrazové řeči 20. století a nepodléhal žádným proudům abstrakce. Jeho umění je čitelné, avšak nikoli podbízivé, vychází z tradic evropského realismu a vlastních uměleckých představ. Je sympatické, že si zachoval svůj charakteristický rukopis po celou životní dráhu své tvorby a přitom jeho dílo je mnohostranně tvárlivé v nekonečných variacích. Specifické vnímání světla v podivuhodných harmoniích čistých i lomených tónů na plátnech zátiší i krajin v nás vzbuzuje pocit obdivu k novému pojetí malířovy oslavy života i přírody. Neboť Robert Perthen tvoří, jak sám říká, aby vzdal hold kráse světa. A není jistě náhodou, že malířova tvorba se setkala s úspěchem na všech čtyřech desítkách výstav. Umělec je vskutku malířem evropský, neboť jeho díla cestují za diváky po celé řadě evropských galerií (Salzburk, Kolín nad Rýnem, Vídeň, Paříž, Praha aj.). Perthenova plátna přitahují celá desetiletí diváka svou ušlechtilou barevností, klasicistním pojetím malby i výtvarnou zkratkou celého tématu, včetně dokonale vybudované kompozice. Malířova originalita spočívá právě v tom, že je stále svůj a vždy šel cestou své umělecké přirozenosti. Jeho dílo působí jako půvabné křehké vidění reality. Proto bývá umělcova tvorba označována jako moderní realismus

Dříve dražené položky

Květiny v okně
kombinovaná technika na kartonu,2004
v 40 ✕ š 50 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně štítek autora | rámováno

Detail položky