Autoři a ceny

Rudolf Fila

(1932 - 2015)
Sledovat

Narodil se 19. července 1932 v  Příbrami na Moravě. Český malíř a grafik. Studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, v malířském ateliéru profesora Jána Mudrocha. Po jejím absolvování pracoval krátkou dobu v Ústředí uměleckých řemesel v Bratislavě. Třicet let působil na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě, vyučoval zde kresbu, figurální studia, aranžérství a výstavnictví. Po Sametové revoluci našel uplatnění na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde dva roky vedl ateliér volné malby. V současné době žije a tvoří v Bratislavě. Rudolf Fila je známý nejen jako malíř pláten, která znázorňují převážně ženská těla nebo jejich detailní části, ale také jako grafik, ilustrátor, autor nefigurativních ilustrací poezie a cyklů frotáží. Ve svých dílech postupně zjednodušuje až k abstrakci, kdy model téměř mizí a přestává být závislý na vnějších odpozorovaných tvarech. Kromě toho se věnuje přemalbě již hotových obrazů a reprodukcí známých světových děl.