Autoři a ceny

Stanislav Sucharda

(1866 - 1916)
Sledovat

Narodil se 12. listopadu 1866 v Nové Pace, zemřel 5. května 1916 v Praze. Český sochař, medailér a designér. Stanislav Sucharda začal studovat sochařství u Josefa Maudera na Uměleckoprůmyslové škole (1884) a po krátkém pobytu na Vídeňské akademii přešel do Prahy, kde roku 1892 absolvoval jako žák J. V. Myslbeka na Uměleckoprůmyslové škole (1886 – 1892). Na škole zůstal jako Myslbekův asistent a pomocný učitel modelování.
Všichni členové rodiny Suchardových byli aktivními členy Sokola a po příchodu do Prahy Stanislav působil v místní organizaci jako cvičitel. Pro Sokol vytvořil množství plaket, odznaků a reliéfů.

Dříve dražené položky

Sv. Václav
bronz
v 33 cm
Signatura: ve spodní části

výška včetně dřevěného podstavce 70 cm

Detail položky
Praha a Vltava
bronz, mramor,kolem 1902
v 48 ✕ š 40 cm
Signatura: vpravo nahoře

reliéf, varianta reliéfu Prahy a Vltavy se nachází také v Suchardově vile od Jana Kotěry z let 1904-1906, viz fotografie a další reliéf ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

Detail položky