Autoři a ceny

Svatopluk Machar

(1921 - 2003)
Sledovat

Narodil se 28. září 1921 na Slovensku, zemřel 7. 9. 2003. Český výtvarný pedagog lidové školy umění, sochař. Absolvent brandýského gymnázia (1941) a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1950), obor užité sochařství u prof. J. Wagnera. Mezitím vystudoval Vysokou školu pedagogickou, obor výtvarná výchova. Člen Svazu československých výtvarných umělců. Pedagog Lidové školy umění v Brandýse nad Labem. Pravidelně se zúčastňoval Salónu brandýských výtvarníků v Okresním muzeu Praha-východ, vystavoval také v zahraničí. - Tvořil převážně ze starého z jezer vybagrovaného dřeva. Autor interiérových plastik, expresivních ženských postav, ptáků a ryb. Také tvůrce drobných šperků, plaket aj.