Autoři a ceny

Václav Hejna

(1914 - 1985)
Sledovat

Narodil se 24. 9. 1914 v Praze, zemřel 2. srpna 1985 v Praze. Český malíř, kreslíř a grafik. Václav Hejna Studoval na Vysoké škole architektury v Praze u prof. O. Blažíčka a École des Beaux Arts v Paříži. Byl členem SVU Mánes, SČUG Hollar, Surindépendants Paříž, především však skupiny Sedm v říjnu.
Hejnova malba byla soustředěna na postavu a její podobu danou moderní civilizací. Kromě figurální tvorby se věnoval krajinářství a zátiším. V tvorbě byl inspirován dílem H. Daumiera, zdůrazňoval hmotnost plastických struktur barvy, redukoval tvary. Ve čtyřicátých letech přešel od exprese k monochromním obrazům, v šedesátých letech k nefigurativní expresi a asamblážím. Od roku 1946 se pravidelně účastnil na Salonu Surindépendants v Paříži. Václav Hejna je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, GHMP a celé řadě dalších galerií.

Dříve dražené položky

V kavárně
olej na plátně,1944
v 96 ✕ š 130 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Notre Dame v Paříži
olej na plátně,1947
v 48 ✕ š 57 cm
Signatura: vpravo nahoře

Vystavováno: v Galerii umění v Karlových Varech červenec/srpen 1972 | rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Jaro
olej na plátně,1976
v 46 ✕ š 65 cm
Signatura: vlevo nahoře

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Mořská zátoka
olej na plátně
v 36 ✕ š 51 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně štítek z Díla | rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky