Autoři a ceny

Václav Jansa

(1859 - 1925)
Sledovat

Narodil se 22. října 1859 ve Slatinicích, zemřel 29. června 1913 v Černošcích. Český malíř, krajinář, ilustrátor.
Narodil se v dnes zaniklé obci Slatinice (německy Deutsch Zlatnik) v rodině pastýře Václava Janseho a jeho manželky Marie, rozené Holubové. Jeho rodiče zaměstnal hrabě Herberstein na svém dvoře, proto se rodina přestěhovala do Solan u Lovosic. Zde se Jansa vyučil na kupce a přitom se věnoval své zálibě, kreslení a malování. Kvůli studiu pak odjel do Prahy.
Byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze a z ní později přestoupil na akademii ve Vídni.
Václav Jansa hodně cestoval a oblíbil si malbu krajin. Maloval hlavně jižní Čechy a také Krkonoše.
Od roku 1893 probíhala asanace historických čtvrtí Prahy pražského ghetta a částí Starého a Nového Města. V témže roce byla ustavena Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek královského hlavního města Prahy, jejímž úkolem bylo provedení soupisu památek a dokumentace domů a ulic určených k asanaci. Fotograf Jindřich Eckert pořídil v době svého členství v komisi (1894 – 1898) 40 nových snímků a zapůjčil 500 fotografií z předchozích dvaceti let své tvorby. Spolek výtvarných umělců Mánes inicioval pořízení akvarelových maleb vybraných partií města v asanačním pásmu. Tento úkol byl svěřen Václavu Jansovi, který v druhé polovině 90. let namaloval 150 barevných akvarelů dokumentujících zanikající části Prahy a které se staly součástí sbírek Městského muzea. V roce 1898 pomáhal Maroldovi vytvářet Bitvu u Lipan. Dne 16. 2. 1895 se v Písku oženil s Marií Reinerovou (1873 – ??). Manželé Jansovi měli dcery Věru (1900 – ??) a Libuši (1904 – 1996).

Dříve dražené položky

Černé jezero I
olej na plátně,1901
v 80 ✕ š 100 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám mírně poškozen, místy krakeláž, restaurováno v roce 2001, namalované při letním pobytu na Šumavě v létě 1901

Detail položky
Černé jezero II
olej na plátně,1901
v 80 ✕ š 100 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám mírně poškozen, místy krakeláž, restaurováno v roce 2001, namalované při letním pobytu na Šumavě v létě 1901

Detail položky
Na poli
olej na plátně
v 52 ✕ š 63 cm

rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky