Autoři a ceny

Václav Špála

(1885 - 1946)
Sledovat

Český akademický malíř, grafik a ilustrátor. Mezi sběrateli je jedním z nejvyhledávanějších českých umělců moderního umění. V letech 1909 - 1911 byl členem SVU Mánes. Roku 1911 vystoupil a byl spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců. Byl vojákem v první světové válce v letech 1915 - 1916. Od roku 1918 byl členem skupiny Tvrdošíjní, od roku 1925 byl dopisujícím členem vídeňského Hagenbundu. V letech 1921 - 1946 byl znovu členem SVU Mánes, v letech 1938-1939 byl předsedou. Jako teoretik a publicista přispíval články do časopisů a novin (Přítomnost, Rozpravy Aventina, Pokroková revue, České slovo, aj.). V roce 1945 byl jmenován Národním umělcem.

Aktuálně dražené položky

Ovocné zátiší
barevná litografie,1939
v 32, 5 ✕ š 40, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Dražit

Dříve dražené položky

Na Otavě
akvarel na papíře,1929
v 46 ✕ š 27 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen písemný znalecký posudek Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, na zadní straně věnování od autora Josefu Portmanovi 1893 - 1968 (český tiskař, vydavatel děl Josefa Váchala a mnoha unikátních bibliofilií) | rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Bílé domy - 3 x malba, 1 x báseň
akvarel, běloba na papíře,1940
v 14 ✕ š 11,5 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, mírně poškozeno, natrženo, jedna z maleb je variantou k obrazu Tři ženy u vody (1919, fotografie díla ze Západočeské galerie v Plzni)

Detail položky
Odpočívající dívka
akvarel, tuš na papíře,1935
v 19, 5 ✕ š 22 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a papír mírně poškozeny, zaskleno

Detail položky
Jarní vody
akvarel na papíře,1919
v 18 ✕ š 21 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Dívka
kolorovaný linoryt,1920-28
v 19 ✕ š 21, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Mísa s ovocem
barevná litografie,1939
v 32 ✕ š 40 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Podzim
linoryt
v 20, 5 ✕ š 14, 5 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, volně loženo

Detail položky
Oboustranná malba - Ležící akt, Portrét manželky
tužka, tuš na papíře,1912
v 19 ✕ š 32 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, volně loženo

Detail položky
Čekající
linoryt
v 20 ✕ š 15 cm
Signatura: značeno v dolní části v tisku

rámováno, pasparta, zaskleno, původní linoryt

Detail položky