Autoři a ceny

Věra Jičínská

(1898 - 1961)
Sledovat

Narodila se 3. července 1898 v Petřkovicích a zemřela 27. března 1961 v Praze. Byla to česká malířka. letech 1909–1916 studovala na dívčím lyceu Vesna v Brně. Svá výtvarná studia začala u profesora Františka Kysely na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1916–1922). Potom studovala v Mnichově (1922–1923) u profesora Fritze Helmutha Ehmckeho a v Paříži (1923–1931), kde byli jejími učiteli Othon Friesz, Fernard Léger a Andre Lhote. V době mezi světovými válkami vystavovala obrazy v Paříži, Budapešti a na mnoha místech v Československu. V roce 1952 se s ní při restaurátorských pracích zřítilo lešení a těžce se zranila. Následky úrazu postupně snižovaly její umělecké a pracovní možnosti. Věra byla druhá manželka akademického malíře Prokopa Laichtera (1898–1975). Vzali se v Paříži 15. 11. 1930. První dochované obrazy svědčí o vlivu purismu a kubismu. Nejvíce její pařížskou tvorbu poznamenal André Lhote. Pod jeho vlivem se po roce 1925 postupně odpoutala od kubizujících tvarů a začala malovat v duchu neoklasicismu. Námětově v její tehdejší tvorbě převládaly především ženské akty. Kolem roku 1930 se na jejích obrazech zintenzívnila barevnost a uvolnily tvary, což bylo předzvěstí radikální proměny její tvorby, která nastala po roce 1931, kdy se vrátila do Čech. Některé obrazy z roku 1935 se pohybují na pomezí abstrakce.

Dříve dražené položky

Prokop jako Klaun
olej na plátně,1931
v 64, 5 ✕ š 47 cm
Signatura: vpravo nahoře

Provenience: na zadní straně přípis autorky "Prokop jako Clown" (Prokop Laichter byl manžel malířky, za nějž se provdala v roce 1930) | rámováno, malba mírně poškozena, autorství potvrzeno Nadačním fondem Věry Jičínské, Dany Laichterové a Jiřího Gornera

Detail položky
U Prieslů v Říčkách
kombinovaná technika na papíře,srpen 1960
v 44, 5 ✕ š 63 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno, autorství potvrzeno Nadačním fondem Věry Jičínské, Dany Laichterové a Jiřího Gornera

Detail položky
Sušení jetelu
kombinovaná technika na papíře,1943
v 20 ✕ š 28 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně přípis autorky | rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno, autorství potvrzeno Nadačním fondem Věry Jičínské, Dany Laichterové a Jiřího Gornera

Detail položky
Stráň
kombinovaná technika na papíře,1942
v 23 ✕ š 27 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně přípis autorky | rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno, autorství potvrzeno Nadačním fondem Věry Jičínské, Dany Laichterové a Jiřího Gornera

Detail položky