Autoři a ceny

Vladimír Fuka

(1926 - 1977)
Sledovat

Narodil se 5. února 1926 v Písku, zemřel 29. března 1977 v New Yorku. Český typograf, ilustrátor, grafik a malíř. Od roku 1967 žil v emigraci v USA spolu se svou ženou Evou Fukovou a dcerou Irenou. Vladimír Fuka se narodil v Písku, ale již od roku 1929 žil s rodiči v Praze. Za války v letech 1941 - 1945 navštěvoval Státní grafickou školu. Byl v té době zaměstnán v ateliéru Josefa Sudka, kde se seznámil se svou ženou Evou Podešvovou. Po válce studoval v letech 1945 - 1947 na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Otakara Nejedlého a později u prof. Vlastimila Rady. Jeho spolužákem byl v letech 1945 - 1946 i Mikuláš Medek. Roku 1950 se oženil s Evou Podešvovou.
Od roku 1951 se zabýval převážně knižní grafikou a ilustrací. Fukovy doma navštěvoval okruh literátů a výtvarníků kolem Jiřího Koláře a bývalé Skupiny 42 (Kamil Lhoták) nebo malíř Karel Souček). Později se scházeli jako stolní společnost v kavárně Slavia, do které patřili také spisovatel Zdeněk Urbánek, překladatelé Emanuel Frynta a Josef Schwarz, básník Jan Hanč a skladatel Jan Rychlík. Skupina si vyměňovala postřehy ze svých osobních deníků a vydala několik čísel samizdatového "literárně-absurdně-folklorního magazínu" Magáč, která se ale nezachovala. Lhoták a Fuka spolu kreslili a malovali obrazy nazvané po vzoru surrealistů "kadávry".
Roku 1958 se zúčastnil přípravy Světové výstavy Expo 58 v Bruselu. V roce 1960 mu byla udělena Cena nakladatelství Československý spisovatel za výtvarnou spolupráci. V té době onemocněl cukrovkou a roku 1960 byl těžce zraněn a strávil několik měsíců v nemocnici. V 60. letech podnikl mnoho cest do zahraničí, ale cestoval sám a rodina zůstávala doma jako rukojmí režimu. Roku 1967 byl vyzván Jiřím Trnkou, aby se podílel na přípravě českého pavilonu na Expo 67 v Montrealu. Po mezinárodním úspěchu expozice byl navržen na vysoké státní vyznamenání, které odmítl přijmout.

V únoru 1967 spolu se svou ženou a dcerou Irenou emigroval do USA a roku 1973 obdržel americké občanství. V letech 1972–75 pobýval v Evropě. Nejprve si léčil cukrovku v sanatoriu v německém Schwarzwaldu, později žil u Bodamského jezera a spolupracoval s německými nakladateli. Roku 1975 se vrátil do USA, ale 29. března 1977 na následky cukrovky zemřel v Rhinebecku, New York.

Byl postupně členem uměleckých sdružení SVU Mánes (1947), SČVU (1949), The International Center for Typhographic Arts (1962), Umělecká beseda (1963).

Dříve dražené položky

Bez názvu
asambláž,1962
v 69 ✕ š 52 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: kladně posouzeno kunsthistorikem Zdenkem Primusem | rámováno, mírně poškozeno

Detail položky
Ricercar
tempera, tuš na kartonu,1974
v 46 ✕ š 65 cm
Signatura: vlevo nahoře

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Anny Strnadlové | rámováno, zaskleno, dílo patří do série Hudební formy, v nichž se Fuka pokusil přenést podstatu hudby do vizuálního média

Detail položky
Rondo
tempera, tuš na kartonu,1974
v 45 ✕ š 64, 5 cm
Signatura: uprostřed dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Anny Strnadlové | rámováno, zaskleno, dílo patří do série Hudební formy, v nichž se Fuka pokusil přenést podstatu hudby do vizuálního média

Detail položky
New York
kombinovaná technika na papíře,1968
v 48 ✕ š 25 cm
Signatura: vpravo nahoře

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Labyrinty (8 kreseb)
kombinovaná technika na papíře,1961, 1962
v 31, 5 ✕ š 43, 5 cm

pasparta, zaskleno

Detail položky
Partitura
kombinovaná technika na papíře,1956
v 42 ✕ š 30 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Labyrint
akvarel, koláž na papíře,1961
v 9,5 ✕ š 21 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně věnování od autora | rámováno, zaskleno

Detail položky
Čekání na orchestr
kvaš na papíře,1956
v 15, 5 ✕ š 8, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně přípis autora | rámováno, pasparta, zaskleno UV antireflexním sklem

Detail položky
Labyrint
kombinovaná technika na papíře,1962
v 10 ✕ š 20,5 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně dopis od autora včetně fotografie obrazu | rámováno, zaskleno

Detail položky
Létající stroj
kombinovaná technika na papíře,60. léta 20. století
v 29 ✕ š 30 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, pasparta, zaskleno, papír mírně poškozen

Detail položky