Autoři a ceny

Vladimír Komárek

(1928 - 2002)
Sledovat

Narodil 10. srpna 1928 v Hořensku u Semil, zemřel 24. srpna 2002 v Jilemnici. Český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog. Patřil k předním osobnostem českého výtvarného umění 20. století. Předválečné dětství strávil na Slovensku, kam byl jeho otec povolán jako četník. "Táta mi přání být malířem rozmlouval. Jako četník ve výslužbě si pamatoval, že když přišli do vesnic umělci, ztrácely se slepice. To byl ovšem chabý argument proti umění," vzpomínal Komárek v Magazínu MF DNES na své výtvarné začátky.
V roce 1948 byl vyhozen z Akademie výtvarných umění a studia dokončil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Živil se jako promítač, šofér, dlouhou dobu byl také ředitelem Okresního domu osvěty v Semilech. Vystavovat začal v polovině šedesátých let, zprvu s libereckou Skupinou 7.
V roce 1964 se účastnil v brněnském Domě Pánů z Kunštátu výstavy Básníci naivní imaginace. Stal se členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Spolku výtvarných umělců Mánes. Byl jedním z posledních tvůrců, kteří získali titul zasloužilý umělec.
Komárek se zabýval malbou a grafikou, především suchou jehlou. Jeho tvorba se nese v duchu jakési melancholické lyriky.
Tématem byla zátiší s předměty, jako je stůl, dveře, zrcadlo, okno, objevovala se v nich židovská a křesťanská symbolika (zvláště andělé). Postavy mají jakoby prázdné tváře, v obrazech malíř tuto tichou atmosféru zdůrazňoval jemnými barvami. Jeho díla vlastní pětadvacet českých i zahraničních galerií, umělec je představil na 150 samostatných výstavách po celém světě.
Komárek svými grafikami vyzdobil několik desítek knih (Mácha, Holan, Hrubín, Puškin, Sýs) a populární jsou mezi sběrateli jeho ex libris.
Svojí malířskou tvorbou Vladimír Komárek oživil slavnou tradici české imaginace, kterou před ním proslavil například Jan Zrzavý. Zatímco jeho ranější tvorba se vyznačuje značnou expresivností, pro malby z jeho zralého a zásadního období je charakteristická lyričnost až tklivost a podmanivá poetika. Komárkovým vyjadřovacím prostředkem byly především velmi jemné barvy a neostré kontury, což vnáší do jeho obrazů jedinečnou atmosféru.

Dříve dražené položky

Zátiší s vázami
olej na plátně,1996
v 75 ✕ š 55 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno

Detail položky
Ptáčník
olej na plátně,1983
v 90 ✕ š 59 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně štítek z Díla a přípis autora | rámováno

Detail položky
Zátiší
olej na plátně
v 70, 5 ✕ š 90 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Dvě vázy
olej na plátně,1988
v 90 ✕ š 65 cm
Signatura: vpravo dole, na zadní straně štítek z Díla

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Na stole
olej na plátně,1972
v 70 ✕ š 90 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, původní stav

Detail položky
Vzdávání
olej na plátně,2001
v 90 ✕ š 55 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, původní stav

Detail položky
Dva ptáci
olej na plátně,1971
v 50 ✕ š 70 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno

Detail položky
Zavřené dveře
olej na sololitu,1964
v 80, 5 ✕ š 60, 5 cm
Signatura: uprostřed dole

Provenience: na zadní straně štítek ze svazu výtvarných umělců | rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Mezi ploty
olej na plátně,1975
v 50 ✕ š 35 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně štítek autora | rámováno, původní stav

Detail položky
Ptačí zpěv
olej na sololitu,1996
v 60 ✕ š 39 cm
Signatura: uprostřed dole

Provenience: na zadní straně přípis autora | rámováno

Detail položky
Zátiší
olej na plátně,1997
v 40, 5 ✕ š 40 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno

Detail položky
Rozhovor
olej na plátně,2001
v 35 ✕ š 45 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, původní stav

Detail položky