Autoři a ceny

Vladimír Sychra

(1903 - 1963)
Sledovat

Narodil se 28. ledna 1903 v Praze, zemřel 20. února 1963 v Praze. Český malíř, ilustrátor, grafik a pedagog, jenž tvořil především během první poloviny 20. století. Vladimír Sychra vystudoval pod odborným vedením profesora Emanuela Dítěte pražskou Uměleckoprůmyslovou školu (UMPRUM) a dále též pražskou Akademii výtvarných umění (AVU), kde jej připravoval Max Švabinský. Během druhé světové války Sychra vyučoval ve Škole Mánesa a mezi roky 1947 a 1963 pak pedagogicky působil na Speciální malířské škole AVU v Praze. Patřil mezi zakladatele Spolku výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes) a od roku 1929 spolu s ním vystavoval svoji tvorbu.

Dříve dražené položky

Únos Evropy
lept na papíře,1936
v 23,5 ✕ š 30,5
Signatura: vpravo dole

nerámováno, volně loženo

Detail položky