Autoři a ceny

Zdena Fibichová

(1933 - 1991)
Sledovat

Narodila se 9. prosince 1933 v Praze a zemřela 17. června 1991 tamtéž. Byla českou sochařkou, keramičkou a malířkou. Patřila mezi nejvýraznější umělkyně, které se po 2. světové válce v Československu prosadily v sochařství. V letech 1948–1952 studovala na Vyšší škole bytového průmyslu u Václava Markupa a v letech 1952–1957 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru profesora Josefa Wagnera. Od roku 1959 byla členkou skupiny Trasa, s níž tvořila a také se účastnila společných výstav. Vytvářela stylizované ženské postavy, hlavy a torza, abstrahované tvary velké emocionální sdělnosti, její sochy měla zoomorfní znaky.
Jejím pradědečkem byl skladatel Zdeněk Fibich. V roce 1955 si vzala sochaře Vladimíra Preclíka.
Fotografie: Jan Šplíchal

Dříve dražené položky

Bez názvu
kombinovaná technika na papíře,1980
v 33 ✕ š 47 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky