Autoři a ceny

Zdeněk Hajný

(1942 - 2014)
Sledovat

Narodil se 30. ledna 1942 ve Vsetíně, zemřel 1. března 2014 v Praze. Český malíř, grafik a psycholog. Narodil se v učitelské rodině. V letech 1956 až 1959 studoval na střední škole ve Vsetíně a malbu u prof. Břetislava Janovského. Potom nastoupil na Vysokou školu zemědělskou v Brně, dnes Mendelovu univerzitu v Brně. Svá ekonomická studia dovršil v roce 1964. V letech 1964 – 1967 pracoval jako ekonom a učitel na Berounsku. Ve volném čase maloval a externě vyučoval psychologii. V letech 1968 – 1970 působil ve funkci odborného pedagoga v Institutu pro vzdělávání pracovníků v zemědělství, stážoval na psychologickém pracovišti v Berlíně. Byl dále autorem a spoluautorem odborných publikací v oboru aplikované psychologie. Zahájil studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, která ukončil doktorátem filozofie.

Publikoval a přednášel v oboru aplikované psychologie. Už od poloviny 60. let se věnoval malování jako své zájmové činnosti a od roku 1983 profesně.
Dlouhodobě se zabýval psychologickou problematikou tvořivosti v umění, multimediálním působením umění, psychotronickými, mezilidskými fenomény tvůrčího projevu a v roce 1994 založil Galerii Cesty ke světlu.
Jeho díla se po dlouhá léta stávají těžištěm desítek samostatných i kolektivních výstav nejen v České republice ale i zahraničí. Mnohé z obrazů jsou součástí multimediálních pořadů našich umělců i zahraničních – za jeden z těch významných je považován pořad „Starvoice“, jež se stal předmětem světového turné známé japonské pěvkyně a skladatelky Yoshié Ichige.
Obrazy Zdeňka Hajného jsou užity v řadě publikací, encyklopedií, učebnic, filmových, televizních zpracování i v rámci mnohých projektů a programů zpřístupněných veřejnosti na DVD a CD. V neposlední řadě získal různá prestižní ocenění, dále na Slovensku a na Moravě mu byla roku 2011, 2012, 2013 a 2014 udělena čestná občanství.

Aktuálně dražené položky

Minulost
olej na plátně,1973
v 41 ✕ š 50 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přímý dar od autora, na zadní straně věnování | rámováno, rám mírně poškozen

Dražit
Orientální motiv
olej na plátně, fixováno na kartonu,1971
v 26, 5 ✕ š 69, 5 cm
Signatura: vlevo nahoře

Provenience: přímý dar od autora | rámováno, rám poškozen, původní stav

Dražit

Dříve dražené položky

Růžové pozadí
olej na plátně, fixováno na kartonu,1972
v 25, 5 ✕ š 46 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: dar od autora, na zadní straně přípis a věnování od autora | rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Krajina s plamenem
olej na plátně,1973
v 49, 5 ✕ š 70 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
Meditace II
olej na sololitu,1971
v 26 ✕ š 26 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přímý dar od autora, na zadní straně přípis a věnování od autora | rámováno, rám a malba mírně poškozeny, původní stav

Detail položky