Autoři a ceny

Zdenka Braunerová

(1858 - 1934)
Sledovat

Narodila se 9. dubna 1858 v Praze, zemřela 23. května 1934 v Praze. Česká malířka konce 19. a první třetiny 20. století, známá také jako autorka grafických úprav publikací, autorka statí o soudobých umělcích a organizátorka uměleckého života.
Její mimořádný talent byl brzy rodiči rozpoznán, a proto Zdence umožnili soukromé studium u Amalie Mánesové. U ní rozvíjela své dovednosti a také Amálie v ní viděla talent, který je třeba rozvíjet. Zdenka malování věnovala většinu volného času, což vedlo ke zhoršení jejího prospěchu ve škole. Pokračovala ve studiu malířství na Vyšší dívčí škole, kde byl jejím učitelem Soběslav (Hippolyt) Pinkas.
Aby se zdokonalila v kresbě, navštěvovala soukromé hodiny v ateliéru Františka Ženíška. Nezanedbatelná a inspirující pro ni byla tvorba Julia Mařáka, autora romantických lesních zátiší a krajin. Zásadní vliv v přípravě na budoucí povolání měl Antonín Chittussi, který se stal nejen jejím učitelem, ale také důvěrným přítelem. Je třeba dodat, že se nějaký čas rozhodovala mezi malířstvím a zpěvem.
Její dílo je velice různorodé. Nejprve se zabývala malbou, později se stala vyhlášenou grafičkou a občas se věnovala i malířské výzdobě a designu skla. Prakticky zakladatelský význam má práce Zdenky Braunerové v oblasti knižní grafiky a její úsilí o pečlivé estetické vybavení knihy. Vyvinula vlastní ornamentální jazyk, v němž využívala symbolů z různých kulturních oblastí, (od lidových kreseb z Česka, i Slovenska až po orientální motivy).

Dříve dražené položky

Krajina s řekou
olej na plátně,1895
v 30, 5 ✕ š 46 cm
Signatura: s věnováním vpravo dole

Provenience: na zadní straně přípis autorky, přiložen písemný znalecký posudek prof. PhDr. Romana Prahla, CSc. | rámováno, rám mírně poškozen, rentoaláž

Detail položky
Nad Hradčany
akvarel na papíře,1920
v 46 ✕ š 63, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a papír mírně poškozeny, zaskleno

Detail položky
Městské motivy
lept na papíře
v 20 ✕ š 15 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, zaskleno, původní stav

Detail položky