Josef Multrus
(1898 - 1957)

Pijáci

olej na plátně

v 100 ✕ š 130 cm

Signatura: vlevo dole

rámováno, rám mírně poškozen

Provenience: restituce z NG

Publikováno: Katalog výstavy z roku 1948: Souborná výstava obrazů Josefa Multruse (Jednota umělců výtvarných v Praze)

#220937


Další položky v aukci

Carské Rusko
tuš na papíře,1928 - 1929
v 33 ✕ š 20 cm
Signatura: monogramem vpravo dole

Publikováno: Širým světem, roč. 6 (1928 - 29), číslo 8 | nerámováno, volně loženo

Detail položky
Au 900/1000,1888
Ø 21 mm / 6, 46 g

Franc Josef I.

Detail položky
Stroj pouště v krajině
litografie,1972
v 24,5 ✕ š 52 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Libor Šteffek: Kamil Lhoták, Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby (2015), str. 334 | rámováno, zaskleno, číslo tisku 17/68

Detail položky
Děti na pláži
olej na plátně
v 25 ✕ š 40 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Propalovaná koláž
propalovaná koláž,1981
v 70 ✕ š 50,5 cm
Signatura: dole uprostřed

rámováno

Detail položky
Karneval
olej na sololitu,1958
v 24 ✕ š 20, 5 cm
Signatura: vlevo nahoře

Provenience: na zadní straně věnování autora | rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Vesnice
tempera na kartonu
v 34 ✕ š 99 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno

Detail položky
Dívčí akt
linoryt
v 19 ✕ š 12 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, pasparta, papír mírně poškozen, číslo tisku 142/150

Detail položky
Více hlav, více rozumu
barevná litografie,1990
v 24 ✕ š 17 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, volně loženo

Detail položky
Zimní krajina
olej na kartonu
v 24, 5 ✕ š 34 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno

Detail položky
Aeroplán nad nádrží
litografie,1979
v 20 ✕ š 13 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: Libor Šteffek: Kamil Lhoták, Grafické dílo, Praha 2015, str. 361 | pasparta, zaskleno

Detail položky
Divočáci
olej na plátně
v 50 ✕ š 65 cm
Signatura: vlevo dole

rám mírně poškozen

Detail položky
Ležící žena
litografie na papíře,1945
v 24 ✕ š 29,5 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, pasparta, číslo tisku 22/300

Detail položky
Stojící ženy
tuš na papíře,1925
v 42 ✕ š 28,5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen písemný znalecký posudek Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, z významné pozůstalosti gynekologa MUDr. Jaroslava Sobotky | rámováno, zaskleno

Detail položky
Kompozice
monotyp,1964
v 59 ✕ š 35 cm
Signatura: vpravo dole

pasparta, zaskleno, 4/5

Detail položky
Embrio
olej na sololitu,1979
v 46, 5 ✕ š 57 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně přípis autora, číslo katalogu 2994, posouzeno synem, Ing. Tomášem Janečkem | rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Zrcadlení
olej na plátně,1937
v 72 ✕ š 99 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně štítek autora, jedná se o dar autora současným majitelům | rámováno

Detail položky
Svatovítské věže v Praze
akvarel na papíře
v 45 ✕ š 32 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a papír mírně poškozeny, pasparta

Detail položky
Klíčnice
olovo, cín, zlato,1994
v 60, 8 ✕ š 15, 5 cm
Signatura: na zadní straně

Provenience: přiložen ověřovací certifikát od Nadačního fondu Kmentová Zoubek | 2 x reliéf

Detail položky
Cypřiše u vody
olej na plátně
v 58 ✕ š 46 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky