Autoři a ceny

Bohuslav Reynek

(1892 - 1971)
Sledovat

Bohuslav Reynek se narodil 31. května 1892 v Petrkově a zemřel 28. září 1971 tamtéž. Byl to český malíř, grafik, básník a překladatel. Reynek nejprve studoval zemědělství na Vysoké škole technické, po několika týdnech se však vrátil zpět do Petrkova a odtud podnikl první cestu do Francie. Tehdy píše své první básně a od roku 1914 spolupracuje s vydavatelem Josefem Florianem, zejména v edici Dobré dílo. V rámci této spolupráce vytvářel také linoryty a vydal svoji vlastní edici Sešitů poezie, kde spolupracoval s Josefem Čapkem a Vlastislavem Hofmanem.
V roce 1923 se v Grenoble seznámil s básnířkou Suzanne Renaud, která se později stala jeho ženou. Mezi lety 1926 a 1936 žila rodina střídavě ve Francii a v Petrkově. Ve Francii Reynek několikrát vystavoval a jeho dílo zde bylo velmi dobře přijímáno. Od konce 30. let začínají v jeho tvorbě dominovat biblické náměty, které mnohdy reagují na válečnou situaci (motivy ukřižování, piety, Pašijový cyklus). Po roce 1948 byl Reynkův statek v Petrkově zestátněn a malíř zde poté pracoval jako zemědělský dělník až do roku 1957. V té době vznikla většina Reynkova grafického díla.

Fotografie: Jaroslav Krejčí

Dříve dražené položky

Snímání z kříže
barevný lept na papíře
v 24 ✕ š 16 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: Mimořádné dílo, které se doposud neobjevilo na trhu. Posouzeno vnučkou autora Veronikou Reynkovou (potvrdila, že má ve své sbírce originální destičku, ze které bylo vytištěno) a odborně konzultováno galerií Zdeněk Sklenář. Přiložen znalecký posudek Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy | nerámováno, volně loženo. Dílo konzultovala paní Annick Auzimour (autorka nejširší databáze Reynkova díla), která potvrdila, že je tato grafika jediný dosud známý otisk. Dílo bude zařazeno do jejího katalogu.

Detail položky
Ecce homo II
suchá jehla s monotypem,1949
v 24, 8 ✕ š 15, 8 cm
Signatura: tužkou vpravo dole

Publikováno: v knize Bohuslav Reynek od Pavla Chalupy na str. 283 | rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
Snímání z kříže
suchá jehla s barevným monotypem,1960
v 24 ✕ š 16 cm
Signatura: tužkou vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
Kočka na zdi I
suchá jehla,1955
v 10, 1 ✕ š 9, 3 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: posouzeno vnučkou autora Veronikou Reynkovou | nerámováno, pasparta

Detail položky
Sekerka ve sněhu
suchá jehla,1955
v 13, 4 ✕ š 8, 3 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: posouzeno vnučkou autora Veronikou Reynkovou | pasparta, zaskleno

Detail položky
Broskev a hrozen
suchá jehla s barevným monotypem,1958
v 13, 9 ✕ š 9, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: posouzeno vnučkou autora Veronikou Reynkovou | nerámováno, pasparta

Detail položky
Po návratu domů
suchá jehla
v 17, 8 ✕ š 12, 7 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Doma v zimě
suchá jehla
v 14 ✕ š 11 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Pastorale IX
suchá jehla
v 8, 7 ✕ š 11, 7 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Job VIII
suchá jehla na papíře,1949 - 1950
v 15, 5 ✕ š 12 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: zakoupeno v aukční síni Dorotheum v roce 2018 | nerámováno, mírně zvlněný a zahnědlý papír

Detail položky
Narození Páně
lept na papíře,1939
v 11 ✕ š 13, 5 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: na zadní straně přípis, zkušební tisk p. Reynek z roku 1939 | rámováno, pasparta, zaskleno, zkušební tisk

Detail položky
Narození Páně
lept na papíře,1939
v 11 ✕ š 13, 5 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: na zadní straně přípis, zkušební tisk p. Reynka z roku 1939 | rámováno, pasparta, zaskleno, zkušební tisk

Detail položky