Autoři a ceny

Dobroslav Foll

(1922 - 1981)
Sledovat

Narodil se 15. července ve Svítkově u Pardubic, zemřel 18. ledna 1981 v Praze. Český malíř, grafik, karikaturista a ilustrátor. Po studiu na pardubické státní reálce (1942) a totálním nasazení v Německu (od roku 1943) byl přijat na střední Státní grafickou školu (profesor Richard Lander).

Poté absolvoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze jako žák profesora Josefa Nováka (1945 - 1949). Pracoval jako výtvarný redaktor v nakladatelstvích (SNDK, SPN, časopis Svět Sovětů), věnoval se grafickým úpravám a ilustraci knih, kreslenému humoru a grafickému designu. Od samého počátku SNDK vytvářel spolu s Ondřejem Sekorou výtvarnou podobu nakladatelství. Ilustroval knihy pro děti v širokém záběru od dobrodružných po historické náměty. Vytvářel ilustrace k populárně naučným a vědeckofantastickým titulům a ke knížkám, v nichž děti poznávají svět. Jeho ilustrace nepostrádají hravou výtvarnost a humor. Fascinovala ho především technika, auta, aeroplány, rakety a hvězdolety. Zájem o letectví a aviatiku ho provázel již od dětství, kdy vyrůstal poblíž letiště ve Svítkově.

Dobroslav Foll byl zakládajícím členem Skupiny Radar, kde působil mezi léty 1960 – 1970. Původní jádro skupiny tvořil Foll, Zdeněk Mlčoch, František Skála st. a Teodor Rotrekl. Brzy se k nim připojila trojice zakladatelů Skupiny 42 – František Gross, František Hudeček a Ladislav Zívr. Do konce 60. let, kdy byla činnost skupiny zakázána, shromáždili společně kolem sebe více než 25 členů. Obsáhlý monografický katalog s textem Václava Formánka, který byl připraven v roce 1971 k vydání v nakladatelství Odeon, však již byl zakázán a na veřejnost se dostala jen malá část nákladu.

Follova tvorba šedesátých let v sobě obsahuje charakteristickou dobovou modernistickou estetiku a modernistického ducha doby. Zájem o civilizační náměty a techniku našel svůj výraz v kompozicích skládajících se z mozaiky geometrizovaných a silnou linkou ohraničených barevných ploch a stylizovaných zjednodušených tvarů a směřoval k abstraktní geometrické formě.

Dobroslav Foll byl členem výtvarných komisí Ústřední půjčovny filmů. Vytvořil řadu filmových plakátů např. k filmům – Za trnkovým keřem, Půl domu bez ženicha, Pyšná princezna, Dny všední a sváteční, 2001: Vesmírná Odyssea, Já to tedy beru, šéfe aj. Po zákazu publikování v roce 1970 realizoval ve spolupráci s Františkem Skálou četné interiérové a exteriérové realizace v architektuře a jeho volná tvorba se uzavřela do soukromí rodiny a přátel. Radikálně se proměnil i jeho výtvarný projev. S počátkem 70. let se v jeho tvorbě začal projevovat vliv fotorealismu (obdobně jako např. u Theodora Pištěka a Bedřicha Dlouhého). Oživení zájmu o činnost Skupiny Radar se však již nedočkal. Zemřel 18. ledna 1981 v Praze.

Aktuálně dražené položky

Letadlo
kombinovaná technika na papíře
v 20 ✕ š 29 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, plexisklo

Dražit

Dříve dražené položky

Město v noci
olej na plátně,1963
v 72 ✕ š 96 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně přípis autora | nerámováno, malba mírně poškozena

Detail položky
Balon
kombinovaná technika na papíře, koláž,1966
v 21 ✕ š 22 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Vlak v krajině
kombinovaná technika na papíře
v 15 ✕ š 28, 5 cm
Signatura: vlevo dole

nerámováno

Detail položky
Podchod
kombinovaná technika na papíře,1962
v 16 ✕ š 24 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno

Detail položky
Řídící věž
kombinovaná technika na papíře,1958
v 33 ✕ š 45 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno

Detail položky