Autoři a ceny

František Gellner

(1881 - 1914)
Sledovat

Narodil se 19. června 1881 v Mladé Boleslavi a zemřel pravděpodobně 13. září 1914 na haličské frontě. Byl to český básník, prozaik, malíř, kreslíř, karikaturista, ilustrátor. Pocházel ze židovské rodiny, v roce 1899 odjel na studium do Vídně, později navštěvoval báňskou akademii v Příbrami a roku 1905 odjel studovat malířství do Mnichova, Paříže a do Drážďan. Od roku 1911 žil v Brně, kde pracoval jako ilustrátor pro Lidové noviny, věnoval se převážně karikatuře známých osobností a psaní fejetonů.
Jeho básně se podobají písničkám, jsou jednoduché s pravidelnými verši. Čerpal např. ze šansonů a dbal na otevřenost a přímost svého sdělení, které je mnohdy spjaté s anarchismem. Gellnerovy kresby mají s jeho literární tvorbou mnoho společného, je to především zkratka, vtip, politická kritika. Jeho karikatury v sobě nesou secesní stylizaci, je jim vlastní lineárnost a plošnost. Svojí moderností zapůsobily také na francouzské prostředí, kde Gellner publikoval např. v časopisech Rire, Les Temps nouveaux, či Cri de Paris. V letech 2014 - 2015 byly jeho kresby vystaveny v Národní Galerii v Praze, která má řadu z nich ve vlastních sbírkách.

Dříve dražené položky

Karikatura
tuš na papíře
v 22, 5 ✕ š 15 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Dáma v klobouku
tuš na papíře
v 24 ✕ š 13, 5 cm
Signatura: monogramem vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno na trhu ojedinělé dílo významného českého básníka, prozaika, karikaturisty, ilustrátora, anarchisty

Detail položky