Autoři a ceny

František Kaván

(1866 - 1941)
Sledovat

Narodil se 10. září 1866 ve Víchovské Lhotě, zemřel 16. prosince 1941 v Libuni. Významný český malíř - krajinář, básník a překladatel z ruštiny. Studoval na pražské Akademii v krajinářském ateliéru u Julia Mařáka. Rodiče sice chtěli mít z Františka kněze, ale ten se po maturitě rozhodl pro studium malířství, k čemuž nakonec rodiče svolili, když ho v tom podporoval i sám Julius Mařák (1832 v Litomyšli – 1899 v Praze) poté, co viděl jeho obrazy. Doba, kdy se Kaván dostal do Prahy na Akademii výtvarných umění, byla v akademii pod Mařákovým vedením poznamenána velkými změnami, kdy se Mařák snažil přiblížit úrovni světových akademií. Byl také posílen profesorský sbor, objevili se zde malíři Maxmilián Pirner, Václav Brožík a Vojtěch Hynais. V celém českém umění se výrazně prosadil realismus. Do tohoto prostředí nastoupil Kaván v akademickém roce 1889/90 až v pololetí materiálně žalostně zajištěn. Mezi jeho spolužáky patřili starší Ferdinand Engelmüller, Antonín Slavíček, Jaroslav Panuška nebo mladičký Otakar Lebeda. Ve vzpomínkách spolužáků byl Kaván velmi skromný a dobrosrdečný, zároveň hned od počátku „malíř školený přírodou“. Kaván se po vstupu na školu zaměřil na barvu a odklonil se od náladovosti k realitě. Jeho díla byla k vidění i ke koupi na školní výstavě akademie a začínající umělec byl výjimečně dobře ceněn kritikem a novinářem Karlem Matějem Čapkem.
Mezi lety 1892–93 tvořil především obrazy výškového formátu (zde lze vidět předzvěst secese). V létě tvořil na Labské boudě, což mu umožnilo stipendium udělené Josefem Hlávkou. Nevíme proč si nevybral, jako většina ostatních, ke studijnímu pobytu Francii, zemi svého oblíbence Camilla Corota. Možná proto, že do okolí Labské boudy chodil pěšky z Víchovské Lhoty. Studoval tůně na Labi, kleče a rašeliniště, kompozičně je patrný vliv Chittussiho. V druhé části prázdnin potom jel poznávat dílo Chittussiho do jižních Čech, zde si oblíbil rybník Kaňov. František Kaván se poprvé oženil v srpnu 1896, s Helenou Váňovou, dcerou řemeslníka z Vysokého Mýta. Ta byla nepraktickému malíři životní oporou.
František Kaván se poprvé oženil v srpnu 1896, s Helenou Váňovou, dcerou řemeslníka z Vysokého Mýta. Ta byla nepraktickému malíři životní oporou.
Téhož roku vyšel Manifest české moderny, který vyzývá k zachycování vnitřní pravdy a ne fotografické pravdy vnější. Kaván v této době prožívá vnitřní rozpolcenost, kdy se v jeho realistické malbě objevují snahy o zachycení subjektivního pohledu. Ještě se vrátil do Krkonoš, kde vytvořil několik větších pláten, poté s Otakarem Lebedou maloval rybníky v jižních Čechách. Ale tyto obrazy nebyly přijaty Mařákem ani spolužáky kladně. Z těchto důvodů se Kaván rozhodl v pololetí 1896 opustit akademii a živit se jako svobodný umělec.
O Vánocích 1896 poprvé vystavoval mimo školní výstavu v Umělecké besedě, Čapek – Chod po výstavě označil Kavána za „nejsilnějšího a nejmarkantnějšího talenta našeho krajinářství“. Vystavoval na prvních dvou výstavách SVU Mánes, ale byl přijat spíše rezervovaně. Na druhé výstavě Mánesu předvedl obrazy z okolí Týniště nad Orlicí, kam se v roce 1898 přestěhoval, záhy přesídlil do Blešna, odkud jezdil malovat do okolí Hradce a Pardubic, maloval také v Českém ráji. V té době chtěl požádat o návrat do Mařákovy školy, ale jeho profesor zemřel.
Výrazný přechod v Kavánově životě znamenalo přesídlení do Železnice, kde pobýval mezi lety 1900 až 1904. Byla to doba šťastná, znamenající zlepšení existenčních podmínek (hlavně díky obchodním zásahům jeho ženy Heleny). I v uměleckém stylu došlo ke zklidnění a návratu k realismu, zcela zásadní roli potom hrají zimní krajiny. Zlepšení existenčních podmínek mu umožnilo přestěhovat se v roce 1904 do Vítanova na Hlinecku, kde si pořídil vlastní domek. Ten o dva roky později prodal a odstěhoval se do Nové Vsi nad Popelkou. Do Vítanova se ale v roce 1909 vrátil a zůstal tam až do roku 1922. Z tohoto období kvalita obrazů kolísá. Často maloval řeku Chrudimku. V roce 1922 se přestěhoval do Libuně, ale tamní prostředí nebylo vhodné pro jeho nemocnou ženu Helenu. V roce 1925 se přestěhoval do Svobodných Hamrů, kde po necelém roce zemřela jeho žena. V důvěrném styku s přírodou usiloval rozený lyrik o sdílnější přepis stavů a nálad krajiny při střídání ročních období Ve srovnání se Slavíčkem a Hudečkem zdál se Kaván umělcem opozdilým a jeho výstavy nebudily u Topiče valné pozornosti. Až jeho výstava u Rubeše v roce 1931 upozornila na samotáře a jeho umění a tehdy kritika i veřejné mínění napravovaly křivdu. Tehdy mnoho institucí a soukromníků koupilo jeho díla.
Kaván se na sklonku života těšil stále narůstající oblibě, ale zároveň toto období bylo poznamenáno úbytkem fyzických sil, což mělo za následek vytváření menších, jednodušších a lehce napodobitelných obrazů. Takže se Kaván ještě za života stal jedním z nejpadělanějších českých malířů, což umělec nesl těžce.
Jeho druhá svatba se konala v Nuslích v květnu 1930. Manželkou se stala Pavlína Šírová, (1879 v Jílovém – 1942 v Praze), vdovou po příteli, pardubickém malíři Janu Šírovi.
Podruhé se přestěhoval do Libuně, kde František Kaván dožil a kde je i pochován.

Aktuálně dražené položky

Jarní zeleň u Železnice
olej na kartonu
v 50 ✕ š 66 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně přípis a věnování od autora | rámováno, rám mírně poškozen, původní stav, původně zaskleno

Dražit
Ráno předpodzimní u Železnice
olej na kartonu,okolo roku 1900
v 24 ✕ š 30, 5 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: v pravé a levé části přípis autora, z pozůstalosti po významném spisovateli, který se s autorem osobně znal | rámováno, původní stav

Dražit
Podzimní nálada
olej na plátně,21. října 1889
v 15, 8 ✕ š 23, 4 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: z pozůstalosti po významném spisovateli, který se s autorem osobně znal | rámováno

Dražit

Dříve dražené položky

V lukách
olej na plátně,1897
v 29, 5 ✕ š 36, 5 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy | rámováno, malba mírně poškozena, místy krakeláž

Detail položky
Krajina s řekou
olej na kartonu,1895
v 49, 5 ✕ š 66 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: Přiložen písemný znalecký posudek PhDr. Mgr. Michaela Zachaře | rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Máky u Libunce
olej na kartonu
v 50 ✕ š 66 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: konzultováno s PhDr. Michaelem Zachařem | rámováno, rám poškozen

Detail položky
Letní nálada
olej na kartonu
v 35 ✕ š 50 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: přiložen písemný odborný posudek PhDr. Mgr. Michaela Zachaře | rámováno

Detail položky
Stromy v krajině
olej na plátně, fixováno na karton,2. 8. 1887
v 17 ✕ š 18 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: přiložen písemný znalecký posudek Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy a PhDr. Mgr. Michaela Zachaře | rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Lesní interiér s břízami
olej na kartonu,1896
v 48, 5 ✕ š 32 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: Přiložen písemný znalecký posudek Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy a PhDr. Mgr. Michaela Zachaře | rámováno

Detail položky
Rybník po tání
olej na kartonu
v 40 ✕ š 52 cm
Signatura: s přípisem vpravo dole

rámováno, zaskleno

Detail položky
Jarní sníh v Libuni
olej na kartonu
v 39, 5 ✕ š 52 cm
Signatura: vpravo dole s přípisem

rámováno, rám mírně poškozen, karton v dolní části neodborně naříznutý, cca 3 mm

Detail položky
Časné jaro
olej na kartonu
v 40 ✕ š 52 cm
Signatura: vlevo dole s přípisem

rámováno

Detail položky
Zima
olej na kartonu,1909
v 24 ✕ š 29, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Hlavatice (roketnická)
olej na kartonu
v 40 ✕ š 50 cm
Signatura: vpravo dole s přípisem

rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Od Hrdoňovic
olej na kartonu
v 36 ✕ š 51 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky