Autoři a ceny

František Tichý

(1896 - 1961)
Sledovat

Narodil se 24. března 1896 v Praze, zemřel 7. října 1961 v Praze. Český malíř, kreslíř, ilustrátor, scénograf, filmový výtvarník, pedagog.
Narodil se v Praze Alžbětě a Aloisovi Tichým. Otec byl vyučený bednář, pracoval u Antona Rudolfa Rosenberga, obchodníka se starožitnostmi v Praze na Smíchově. Matka pocházela z rodiny Františka Kratochvíla, obuvnického mistra z Chval. Spolu s rodiči, starším bratrem Václavem a nevidomou sestrou Antonií bydleli na Smíchově.
Vyučil se litografem ve firmě A. L. Koppe na Smíchově. Navštěvoval současně večerní kurzy kreslení, vedené Alexanderem Jakeschem. V roce 1917 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Studoval u profesorů Josefa Loukoty, Vratislava Nechleby, Jakuba Obrovského, Karla Krattnera. Akademii však v roce 1923 těsně před řádným ukončením opustil.
Pracoval a účinkoval v pražských kabaretech, maloval poutače a plakáty, dále pracoval jako knižní grafik, výtvarný redaktor v Melantrichu. Pracoval také jako scénograf ve Švandově divadle na Smíchově. V roce 1929 přijal nabídku na vedoucího litografické dílny do São Paula v Brazílii. Tam ale z finančních a politických důvodů nedorazil. Zůstal i se svou družkou, později manželkou Marií Hráskou v Paříži. Zde František umělecky dozrává. V roce 1935 se vrací zpět do Prahy a téměř výhradně se pak věnoval malířství. Od roku 1945 až 1951 působil jako profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde vyučoval malbu a grafiku.
František Tichý pracoval také v cirkuse a atmosférou manéže, cirkusů a artisty byl v tvorbě ovlivněn na celý život. V malbě a grafice používal motiv balance, který nebyl jen zobrazením artistického výkonu, ale také zohledněním života, lidské existence. Poetistické teorie a Seuratův lyrismus již v roce 1931 ovlivnila např. díla Clown v manéži a Artista s talíři. Další náměty představovalo prostředí kaváren, dění na ulicích, periferiích měst. Maloval imaginativní portréty, zátiší. Věnoval se ilustraci, kresbě a typografii. Kresby uveřejňoval časopisecky. Příležitostně od 20. let navrhoval šperky ze stříbra a měděného plechu. Zabýval se plakátovou a známkovou tvorbou, scénografií. Přední představitel avantgardního umění 30. let 20. století. I v 50. letech ilustroval knihy a bibliofilské tisky, vytvářel drobné grafické práce (pozvánky, exlibris), spolupracoval s filmem.
František Tichý byl členem Devětsilu, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Umělecké besedy (od 1932) a Spolku výtvarných umělců Mánes, České akademie věd a umění (1946).
Dílo Františka Tichého je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Českého muzea výtvarného umění v Praze, Moravské galerie v Brně, Slovenské národní galerie v Bratislavě, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Západočeské galerie v Plzni, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea umění v Olomouci, Oblastní galerie v Liberci, Severočeské galerie v Litoměřicích, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a jinde.

Dříve dražené položky

Podobizna MUDr. B. Chochola
olej na dřevě
v 40 ✕ š 25 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: přiloženo potvrzení od Prof. PhDr. Františka Dvořáka, CSc. z roku 2004, zařazen v soupisu malířského díla F. Tichého v katalogu autorovy výstavy uspořádané GHMP (19. 11. 2002 - 2. 3. 2003) pod č. 190, katalogizován v soupise exponátů posmrtné výstavy F. Tichého uskutečněné v Mánesu r. 1962 pod č. 226 | rámováno

Detail položky
Dvojice
kombinovaná technika na papíře,1931
v 65 ✕ š 48 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: Přiložen písemný znalecký posudek PhDr. Karla Srpa | rámováno, rám mírně poškozen, zaskleno, věnování Oldovi Vrbovci

Detail položky
Klaun s lampou
kombinovaná technika na papíře,1953
v 27 ✕ š 19 cm
Signatura: uprostřed dole

Provenience: přiložen písemný znalecký posudek PhDr. Karla Srpa, dar od autora | rámováno, zaskleno

Detail položky
Portrét herce Josefa Steigla
olej na dřevě,1950
v 35 ✕ š 23,5 cm
Signatura: vlevo dole

Publikováno: J. Tomeš, F. Tichý, foto č. 29, 30 | rámováno

Detail položky
Tanečnice
kombinovaná technika na papíře,1955
v 24 ✕ š 17 cm
Signatura: uprostřed dole

Provenience: přiložen písemný znalecký posudek PhDr. Karla Srpa, dar od autora | původní rámování, zaskleno

Detail položky
Arlecchino
suchá jehla,1943
v 37, 5 ✕ š 27 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Hadí muž
lept na papíře,1942
v 42 ✕ š 30, 5 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Klaun - lilipután
barevná litografie,1958
v 56 ✕ š 37 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, pasparta, zaskleno, 158/200

Detail položky
Klaun - lilipután
barevná litografie,1958
v 56 ✕ š 37 cm
Signatura: uprostřed dole

Publikováno: František Dvořák: František Tichý, Grafické dílo, Vltavín, 1995, str. 30 | rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno, 10/200

Detail položky
Paganini
litografie,1946
v 44 ✕ š 33 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Paganini
suchá jehla,1945
v 27, 5 ✕ š 20 cm
Signatura: uprostřed dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Autoportrét
litografie,1944
v 41, 5 ✕ š 31, 5 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, vytištěno pouze 10 otisků

Detail položky