Autoři a ceny

Jan Konůpek

(1883 - 1950)
Sledovat

Narodil se 10. října 1883 v Mladé Boleslavi, zemřel 13. března 1950 v Praze. Český grafik, malíř, ilustrátor a rytec, příležitostný výtvarný kritik. Absolvoval gymnázium v novém Bydžově a roku 1901 maturoval na reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze. V letech 1903–1906 studoval architekturu u profesorů Kouly a Schulze na ČVUT v Praze. Na polytechnice se seznámil s P. Janákem a V. V. Štěchem, kteří ovlivnili jeho rozhodnutí studovat uměleckou školu. V letech 1906–1908 absolvoval AVU v Praze, kde studoval v ateliéru Maxmiliána Pirnera, u prof. V. Bukovace a grafika A. de Pian.
S malířem Emilem Pacovským založil ještě na AVU grafickou revui Veraikon, později se stává členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V roce 1911 spoluzaložil skupinu symbolistních grafiků Sursum, spoluzakládal i družstvo Artěl (1908). Stal se i členem Spolku výtvarných umělců Mánes (1913 do roku 1929, kdy vystoupil. V letech 1913–1914 byl výtvarným referentem časopisu Pokroková revue. Po ukončení studií krátce žil v Praze, pak působil jako profesor kreslení na střední průmyslové škole v Plzni. V Plzni byl spoluzakladatelem čtrnáctideníku Předboj (1917). Roku 1923 se vrátil do Prahy, kde vyučoval na Státní grafické škole až do roku 1932. Od roku 1946 byl řádným členem České akademie věd a umění. Jeho grafiky jsou inspirované mystikou a vizionářstvím. Za nejvýznamnější jsou považována jeho díla z počátku 20. století, která jsou ovlivněna symbolismem a stylizována dle secesní klimtovské ornamentiky. Konůpka ovlivnil německý a severský expresionismus, přechodně i kubismus, jehož některé prvky se staly natrvalo součástí jeho výtvarného projevu, v některých dílech se dostal až k orfismu.

Aktuálně dražené položky

Symbolistní krajina
akvarel, tuš na papíře,1946
v 26 ✕ š 20 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, pasparta, zaskleno UV antireflexním sklem

Dražit

Dříve dražené položky

Ze zahrady v Miloticích
kombinovaná technika na kartonu,1941
v 35 ✕ š 47 cmm
Signatura: na zadní straně

Provenience: na zadní straně autorský přípis | rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Odříkání
tempera na papíře,okolo roku 1900
v 63 ✕ š 47 cm
Signatura: vlevo dole

Publikováno: varianta obrazu v knize Jan Konůpek - Poutník k nekonečnu | rámováno, zaskleno

Detail položky
Bez názvu
olej na plátně, fixováno na kartonu,1941
v 45, 5 ✕ š 36, 5 cm
Signatura: na zadní straně

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Sakrální scéna
akvarel na papíře,1942
v 40 ✕ š 27, 5 cm
Signatura: vpravo dole

pasparta, zaskleno

Detail položky
Bez názvu
kombinovaná technika na papíře,1943
v 45 ✕ š 31, 5 cm
Signatura: na zadní straně

nerámováno, volně loženo, mírně poškozeno

Detail položky
2 x Krajina
akvarel na papíře,1916 a 1929
v 40 ✕ š 50 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, zaskleno

Detail položky
Souboj
akvarel, běloba na papíře
v 25 ✕ š 44 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám poškozen, zaskleno

Detail položky
Erotické příběhy z vykřičeného domu
akvarel, tuš na papíře,1931
v 30 ✕ š 20,5 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno

Detail položky
Ohrožení
tuš, akvarel na papíře,1938
v 19 ✕ š 17 cm
Signatura: vlevo dole

nerámováno

Detail položky
Bez názvu
kombinovaná technika na papíře
v 49, 5 ✕ š 39 cm
Signatura: nesignováno

pasparta, zaskleno

Detail položky
Kříž u cesty
tuš na papíře,1913
v 38 ✕ š 27, 5 cm
Signatura: vlevo dole

nerámováno

Detail položky
Konvolut 2 leptů
lept na papíře
v 21, 5 ✕ š 15, 5 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, volně loženo

Detail položky