Autoři a ceny

Jiří John

(1923 - 1972)
Sledovat

Narodil se 6. listopadu 1923 v Třešti, zemřel 22. června 1972 v Praze. Český malíř, grafik, ilustrátor a učitel. Člen skupiny UB 12 a sdružení Hollar. Manžel Adrieny Šimonové.
Pocházel z chudé venkovské rodiny. Za 2. světové války se učil zámečníkem a instalatérem a pracoval ve venkovské továrně. Do Prahy na výtvarnou školu se dostal až ve dvaadvaceti letech. Studoval na Státní grafické škole (Z. Balaš), v letech 1946 – 1951 na VŠUP (Josef Kaplický).
Josef Kaplický jej v roce 1954 doporučil, aby pro Státní židovské muzeum vytvořil památník v Pinkasově synagoze připomínající české a moravské Židy, kteří se nevrátili z ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů. John nabídku přijal, přizval si však jako spolupracovníka Václava Boštíka. Společně pak mezi léty 1955 a 1959 zapsali na 77 000 jmen obětí uspořádaně, leč bez striktního plánu na stěny synagogy. Významně se Jiří John prosadil také jako ilustrátor. Od roku 1963 učil na pražské Akademii výtvarných umění kresbě. Ovlivněn byl především díly Jana Zrzavého a vnitřně mu byl blízký Josef Šíma. Díky svému talentu velmi brzy umělecky vyzrál. Kresbě se věnoval od mládí, maloval vodovými a později olejovými barvami. Kombinoval malbu s kresbou a výtvarně tak obohatil dějiny malířství. Kresbu později nahradil grafikou, asi proto, že vypadá definitivněji, dá se rozmnožovat, vyžaduje více práce, námahy a soustředění. Celkově je jeho tvorba stylově velmi čistá a ucelená.
Celé jeho dílo vznikalo ze zkušenosti venkovského dětství a mládí. Přikláněl se k přírodnímu mýtu, k zázračnému dramatu vzniku života, snoubení světla a tmy. Neklid a napětí šrafur je výrazem neklidu a napětí života. Pro svou malbu a grafiku čerpal také náměty z prostředí velkoměsta (mostní konstrukce, laboratoře apod.), ale nejvlastnějším zdrojem námětů se mu stala příroda, věčný koloběh vznikání a zanikání, proměny hmoty a světla.

Dříve dražené položky

Milenci
tuš na papíře
v 35 ✕ š 44 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Krajina - tušová malba
tuš na papíře
v 34, 5 ✕ š 43, 5 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, pasparta, zaskleno UV antireflexním sklem

Detail položky
Červenec
suchá jehla,1970
v 14, 5 cm ✕ š 11, 5 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno

Detail položky
Přezimování
lept na papíře,1968
v 40, 5 ✕ š 29 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno UV antireflexním sklem

Detail položky
Krajina ze snu utkaná
tuš na papíře
v 14, 5 ✕ š 19 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, pasparta, zaskleno UV antireflexním sklem

Detail položky
Říjen
suchá jehla
v 15 ✕ š 11 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno

Detail položky
Přezimování
suchá jehla,1968
v 41 ✕ š 29 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky
Larva
lept na papíře,1968
v 27 ✕ š 23 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno UV antireflexním sklem

Detail položky
Motýl
suchá jehla na papíře,1968
v 23, 5 ✕ š 27, 5 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, volně loženo

Detail položky
Larva
suchá jehla na papíře,1968
v 27 ✕ š 23 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno, volně loženo

Detail položky
Leden (Měsíce)
suchá jehla,1970
v 14, 5 ✕ š 11, 5 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno

Detail položky
Dívčí akt
litografie,1958
v 13 ✕ š 8 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno

Detail položky