Autoři a ceny

Josef Holub

(1870 - 1957)
Sledovat

Narodil se 15. listopadu 1870 ve Slaném, zemřel 22. srpna 1957 v Kvasinách. Český malíř. Nadaný mladík v letech 1881 1885 studoval na slánském gymnáziu. Už tehdy slušně hrál na housle a dobře kreslil. Pro otcovy finanční těžkosti byl Josef nucen po polovině studií gymnázium opustit a začít se připravovat na praktický život. Volba padla, snad v souvislosti s Josefovou zálibou v kreslení, na profesi malíře pokojů. Po vyučení Holub nastoupil roku 1887 jako malíř pokojů k pražské firmě Duchoslav. Vtom však do života mladého umělce vstoupila náhoda, slavný Jindřich Mošna neváhal po zhlédnutí prací mladého umělce napsat doporučující list Juliovi Mařákovi, profesoru krajinářské školy na pražské výtvarné akademii. Na podzim roku 1889 posoudil Mařák Holubovy práce a rovnou malíře zařadil do již probíhajícího prvního ročníku po bok např. Bohuslava Dvořáka, nebo Františka Kavána. Josef Holub dosáhl v době studií velkých úspěchů – několik stipendijních ocenění. V r. 1896 se Holubovi ještě podařilo získat Hlávkovo stipendium 500 zlatých za umělecký projev (obraz „Na hrázi“), určené k zahraniční cestě. Jako mnoho mladých malířů té doby odjíždí Josef Holub do Černé Hory. Po návratu se mu však nepodařilo navázat na předchozí domácí úspěchy. Po sňatku s Boženou Jirasovou z Libčic v roce 1899 natrvalo opouští Prahu. Mladí manželé se usadili v Kralupech n. Vlt., kde Holub musel pro obživu své početné rodiny (4 dcery) provozovat fotografickou živnost, vyučovat hře na housle, působit jako písař u soudu a na berním úřadě, ba dokonce vážit na cukrovarské váze. Soustavněji tvořit začíná až po r. 1920, kdy ministerstvo školství koupilo kolekci jeho obrazů, čímž byl vytvořen hmotný základ pro jeho další práci. Většina obrazů v soukromých a veřejných sbírkách pochází právě z 20. a 30. let, případně z období mladšího. Tematicky se zaměřoval na krajinu v Kralupech a v jejich nejbližším okolí. Josef Holub nebyl jen vnímavým výtvarným umělcem, účastnil se rovněž místního bohatého kulturního života. Sklonek života prožil malíř u dcery Evy v Kvasinách, kam se přestěhoval v roce 1952, po smrti své manželky. Josef Holub zemřel 22. srpna 1957, je pochován na kralupském hřbitově. Josef Holub byl bytostným krajinářem. Velký vliv na jeho umělecký vývoj měla léta prožitá na akademii, v Mařákově ateliéru. Zůstal tak pro své současníky i pro nás kultivovaným a srozumitelným tvůrcem, který ve svých dílech navždy uchoval dávno zmizelou poetiku krajiny malého venkovského města v prvních desetiletích dnes již minulého století.

Dříve dražené položky

Léto na pastvě
olej na plátně,1907
v 105,5 ✕ š 156 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny, mimořádné dílo velkého formátu

Detail položky
Tůň
olej na plátně,1898
v 48, 5 ✕ š 68 cm
Signatura: vpravo dole

Publikováno: ve Zlaté Praze, fotografie v detailu předmětu | rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Krajina u Náchoda
olej na kartonu,1912
v 47, 5 ✕ š 64 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně autorský přípis | rámováno, v pravé části karton natržen

Detail položky
Letní krajina
olej na plátně,1912
v 70 ✕ š 82 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Lobečské tůně
olej na plátně,1915
v 61, 5 ✕ š 68 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Břízy
olej na plátně,1928
v 50 ✕ š 67 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Vlhký den
olej na kartonu,1939
v 30 ✕ š 36 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně ověřovací list autora | rámováno

Detail položky
Kralupy
olej na kartonu,1929
v 60 ✕ š 70 cm
Signatura: vpravo dole

Vystavováno: Dům osvěty v Kralupech nad Vltavou | rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Bez v naší zahrádce
olej na kartonu,1942
v 35 ✕ š 28, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně přípis autora | rámováno

Detail položky
Partie z parku v Kvasinách
olej na kartonu,1955
v 50 ✕ š 36 cm
Signatura: vlevo dole

Vystavováno: na zadní straně štítek z výstavy, katalogové číslo 47 | rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
V parku
olej na sololitu,1953
v 35 ✕ š 50 cm
Signatura: vpravo dole

Vystavováno: na zadní straně štítek z výstavy, katalogové číslo 14 | rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky
Pohled na Vltavu
olej na kartonu,1928
v 34,5 ✕ š 51 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, rám a malba mírně poškozeny

Detail položky