Autoři a ceny

Ondřej Sekora

(1899 - 1967)
Sledovat

Narodil se 25. září 1899 v Králově Poli u Brna a zemřel 4. července 1967 v Praze. Byl to výrazný český spisovatel, novinář, kreslíř, grafik, ilustrátor, karikaturista. Spolupracoval s rozhlasem, televizí, filmem i divadlem. Psal a ilustroval hlavně knihy pro děti. Vytvořil do značné míry autobiografickou figurku Ferdy Mravence (poprvé se objevila v Pestrém týdnu 1927 jako postavička v kreslených seriálech pro dospělé), stejně známý je i Brouk Pytlík (1939). Sekorovy příběhy spojují zábavnost s poučností a mravním ponaučením. Jeho ilustrace byly blízké stylu animovaného filmu.
V letech 1929–1931 vystudoval jako hospitant všeobecnou školu pro kreslení a malbu u profesora Arnošta Hofbauera na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Hofbauer mu byl vzorem pro karikaturu. Výtvarnými vzory mu byli Mikoláš Aleš, Wilhelm Busch, Pieter Brueghel (16. století) a Henri Rousseau.
Od roku 1921 pracoval jako sportovní referent a kreslíř v brněnských Lidových novinách (přijal ho šéfredaktor Arnošt Heinrich). V letech 1923 a 1927 (nebo 1928) byl redakcí vyslán do Paříže. V roce 1927 (nebo 1928) se i s redakcí přestěhoval do Prahy, v letech 1927–1941 redigoval Dětský koutek. Protože jeho manželka byla Židovka, musel svou práci opustit.
Založil a redigoval časopis Sport. Jako ferdovský všeuměl věnoval část svého nadšení i hudbě. Obecně je považován za zakladatele československého a českého ragby, které poznal při pobytu v Paříži. V časopise Sport na pokračování vydával a ilustroval pravidla tohoto sportu.
Za okupace v letech 1944–1945 byl vězněn v pracovních táborech v Kleinstein (dnes v Polsku) a Osterode v Německu.
Po válce se stal redaktorem deníku Práce a redaktorem časopisu Dikobraz (1945–1947, prvních 15 čísel jako šéfredaktor) a redaktorem v nakladatelství Josefa Hokra (1945–1949), které již předtím vydávalo jeho knihy. V roce 1949 spoluzakládá Státní nakladatelství dětské knihy (dnešní Albatros) a v letech 1949–1952 působí jako jeho vedoucí redaktor. Stál u prvních pokusů o televizní vysílání pro děti, neoficiálně hrál maňáskové divadlo a po celé republice pořádal besedy s dětmi. Obrázkové knížky Pohádka o stromech a větru, Štědrý večer a O traktoru, který se splašil nechybí „direktivní návodnost“, poplatná tehdejšímu režimu. Od roku 1952 byl ve svobodném povolání, píše a kreslí pro noviny a časopisy Host do domu, Lidové noviny, Mateřídouška, Ohníček, Pionýr.
V předválečných letech se věnoval i politické karikatuře, v poválečných letech vstoupil do KSČ, svým způsobem se aktivně účastnil na propagandě komunistického režimu a ve straně zůstal do konce života. Vzhledem k oblíbenosti jeho knížek je mu to málokdy vytýkáno. V roce 1964 byl jmenován zasloužilým umělcem. V roce 1966 dostal Cenu Marie Majerové za literaturu.

Aktuálně dražené položky

Malíř
akvarel, tuš na papíře
v 25 ✕ š 24 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, plexisklo

Dražit

Dříve dražené položky

Ilustrace "Proboha pomoc, mně ulítl pes"
tuš, běloba na papíře,1935
v 21 ✕ š 33,5 cm
Signatura: na zadní straně

Publikováno: ilustrace do Lidových novin | nerámováno, volně loženo

Detail položky
Jak Cvoček honil pytláka
tuš, akvarel na papíře
v 34 ✕ š 23 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Karbaníci
tuš na papíře
v 16 ✕ š 18 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen, pasparta, zaskleno

Detail položky
Noc sněhuláků
tuš, akvarel na papíře
v 29, 5 ✕ š 47, 5 cm
Signatura: na zadní straně

Publikováno: Květy 1/16-17 | nerámováno

Detail položky
Ilustrace ke knize "Žertíky pro malé čertíky"
akvarel, tuš na papíře
v 37, 5 ✕ š 29 cm
Signatura: nesignováno

Provenience: na zadní straně přípis autora | rámováno, pasparta, zaskleno

Detail položky
Bytový úřad
kombinovaná technika na papíře
v 22 ✕ š 30 cm
Signatura: nesignováno

nerámováno, ilustrace do Lidových novin

Detail položky
Ze života hmyzu
tuš na papíře
v 13 ✕ š 51 cm
Signatura: nesignováno

rámováno, pasparta, zaskleno UV antireflexním sklem

Detail položky
Tlouštík
tuš na papíře
v 20,5 ✕ š 17,5 cm
Signatura: vlevo nahoře

Provenience: ilustrace do Lidových novin | rámováno, zaskleno

Detail položky
Kuchař Krokodýl
tuš na papíře
v 13 ✕ š 16 cm
Signatura: na zadní straně

nerámováno, volně loženo

Detail položky
Ilustrace ke knize Lelíček ve službách S. Holmese
tuš na papíře
v 17 ✕ š 23 cm
Signatura: nesignováno

Publikováno: Lelíček ve službách S. Holmese, Hugo Vavriš, str. 63 | nerámováno

Detail položky
Ilustrace ke knize František Lelíček ve službách S. Holmese
tuš na papíře
v 20, 5 ✕ š 14 cm
Signatura: nesignováno

Publikováno: Lelíček ve službách S. Holmese, Hugo Vavriš, str. 7 | nerámováno, kniha není součástí položky

Detail položky
Ilustrace ke knize Lelíček ve službách S. Holmese
tuš na papíře
v 17 ✕ š 23 cm
Signatura: nesignováno

Publikováno: Lelíček ve službách S. Holmese, Hugo Vavriš, str. 17 | nerámováno

Detail položky