Autoři a ceny

Ota Janeček

(1919 - 1996)
Sledovat

Narodil se 15. srpna 1919 v Pardubicích, zemřel 1. července 1996 v Praze. Český malíř, grafik, ilustrátor a sochař.
V letech 1937–1939 studoval kreslení na Českém vysokém učení technickém v Praze u O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného. Po uzavření vysokých škol nacisty pracoval krátce v továrně na výrobu jízdních kol, potom studoval na pražské Umělecko-průmyslové škole (1941–1942), kterou však nedokončil. Byl členem SVU Mánes (1943/4–1949 a 1990–1996) a SČUG Hollar.
Jeho první malířská díla byla poznamenána expresivitou typickou pro válečné období. V některých obrazech se objevuje inspirace Amedeem Modiglianim, ale od roku 1943 proniká do jeho děl i vliv kubismu. Již zde začaly krystalizovat okruhy jeho pozdější tvorby, především kresby dívčích aktů. Začíná rovněž poprvé samostatně vystavovat.
Po roce 1948 objevuje postupně svůj osobitý, poetický styl s organickými, dekorativními prvky místy inspirovanými lidovým uměním a vycházejícími z motivů odpozorovaných v přírodě. V letech 50. se ještě dočasně vrací k realistickému pojetí obrazu, ale od následující dekády už jeho díla už přecházela do nefigurativních, florálních tvarů. V této době vzniká i jeho vrcholný malířský cyklus Trávy, což jsou jakási komorně pojatá přírodní zátiší. Později tvoří i další přírodní cykly – Staré stromy, Příměstské krajiny, Zimní krajiny, Krajina Českého středohoří či ještě kubisticky laděná Města, posouvá se ale i k abstraktnějším polohám maleb vegetativních symbolů viděných jakoby pod mikroskopem, tak jako v cyklech Organismy, Buňky a Formy ze 60. let. K typickým motivům jeho malby v 70. a 80. letech naopak patří jemná, jakoby zasněná stylizace květin, ptáčků, motýlů, stromů, vajec či stébel trávy, připomínající svou křehkostí mistry japonských závěsných obrazů. Vznikají i nové cykly – Slunce a Země nebo obrazy různých imaginárních a mystických krajin. V kresbě i grafických technikách se hojně věnuje rovněž svým charakteristickým dívčím aktům.
Kromě malby tvoří velice významnou část Janečkova díla grafika, především linoryty, litografie a suchá jehla, o níž prohlásil: „Suchou jehlu dělám od samého začátku a oblíbil jsem si ji proto, že nepotřebuju ani „kuchyň“ ani „laboratoř“. Stačí mít v kapse desku a jehlu. A pak – je to technika pravdy. Odhalí s naprostou jistotou, jak umíš kreslit.“ Vytvořil okolo 1000 grafických listů, které však nijak neevidoval a jen zřídka uváděl vedle podpisu i rok vzniku. Přibližný soupis jeho grafické tvorby provedl až koncem 80. let dr. Ladislav Loubal.

Aktuálně dražené položky

Dvojice
tužka, pastel na papíře,1989
v 29 ✕ š 29 cm
Signatura: uprostřed dole

Provenience: číslo katalogu 3916, posouzeno synem, Ing. Tomášem Janečkem | pasparta, zaskleno

Dražit
Ptáček v krajině
kombinovaná technika na kartonu,1985
v 29, 5 ✕ š 20, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Dražit
Ptáček za úplňku
kombinovaná technika na papíře,1986
v 29, 5 ✕ š 20, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, pasparta, zaskleno

Dražit
E. A. Poe - Havran
barevná litografie
v 26 ✕ š 21 cm
Signatura: vpravo dole

nerámováno

Dražit
Nalezená
bronz, mramor,1960
v 53, 4 cm
Signatura: ve spodní části

původní stav, výška vč. mramorového podstavce 56 cm

Dražit

Dříve dražené položky

Podzim - Letící pták
olej na plátně,1981 - 2
v 97 ✕ š 130 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: číslo katalogu 9758, posouzeno synem, Ing. Tomášem Janečkem | Vystavováno: v galerii Mánes 1995 (opus M 120) a v Prostějově 1995 (P 49) | rámováno

Detail položky
Flóry
olej na plátně,50. léta 20. století
v 69 ✕ š 99 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: číslo katalogu 9759, posouzeno synem, Ing. Tomášem Janečkem | rámováno

Detail položky
Flóry
olej na plátně,60. léta 20. století
v 59 ✕ š 78 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: číslo katalogu 9729, posouzeno synem, Ing. Tomášem Janečkem | rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Krajina nevylíhlých vajec II.
olej na plátně,1981
v 100 ✕ š 81 cm
Signatura: vlevo dole

rámováno, varianta na obraz z roku 1976

Detail položky
Trávy
olej na plátně,1953
v 49 ✕ š 63, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: Číslo katalogu 9676, posouzeno synem, Ing. Tomášem Janečkem | rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Jarní píseň
olej na plátně,1975 - 1976
v 81 ✕ š 100 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: Číslo katalogu 4088, posouzeno synem, Ing. Tomášem Janečkem | rámováno

Detail položky
Podzim v zahradě
olej na plátně,1983
v 41 ✕ š 41 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně přípis autora | rámováno, původní stav

Detail položky
Vajíčko v trávě
olej na sololitu,1981
v 49,5 ✕ š 49,5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Hlava plná slunce
olej na desce,1982
v 54 ✕ š 54 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně přípis autora, štítek z NG k výstavě - "Ota Janeček - Cardiff, č. kat. 61" | Vystavováno: Pravděpodobně v roce 1984 na samostatné výstavě v National Museum Wales, Cardiff (výstava auvedená v databázi abART - https://cs.isabart.org/) | rámováno

Detail položky
Ranní píseň v trávě
olej na plátně,1978
v 55 ✕ š 55 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: Číslo katalogu 9641, posouzeno synem, Ing. Tomášem Janečkem | rámováno, rám a malba mírně poškozeny, rentoaláž

Detail položky
Mořské dno
olej na plátně,1983
v 70, 5 ✕ š 70, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně přípis autora, číslo katalogu 9730, posouzeno synem, Ing. Tomášem Janečkem | rámováno

Detail položky
Postava
olej na papíře,1965
v 62 ✕ š 43, 5 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: číslo katalogu 9779, posouzeno synem, Ing. Tomášem Janečkem | rámováno, pasparta, zaskleno antireflexním sklem

Detail položky