Autoři a ceny

Václav Rabas

(1885 - 1954)
Sledovat

Narodil se 13. listopadu 1885 v Krušovicích, zemřel 26. října 1954 v Praze. Český malíř, který mezi prvními získal titul národního umělce. Byl členem Umělecké besedy, Spolku Mánes, spoluzakladatelem Sdružení českých umělců a grafiků Hollar a patřil mezi tzv. pátečníky. Po vojenské službě byl o dva roky později přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Absolvoval sice všeobecnou část, ale ve speciální příliš dlouho nevydržel a studium přerušil.
V roce 1909 vstoupil do Umělecké besedy, kde se pod vlivem ostatních členů zdokonaloval a zároveň hledal nový obsah tvorby. Svá studia dokončil u Maxe Švabinského, pod jehož vedením pracoval od roku 1911. Vyjel do severní Itálie a do Paříže, ovšem domek si postavil v rodných Krušovicích, v nichž se též oženil. Mezi prvními byl povolán na frontu do první světové války, kde byl již v září 1914 na východní frontě zraněn tak, že se přes lazarety vrátil domů a na bojišti se už neobjevil.
Po válce se v nově vzniklém Československu střídavě podílel redakčně na tvorbě sborníku a časopisu Život a satirického časopisu Nebojsa. Zdokumentoval také stopy války na Slovensku. Dva roky (1918 – 1920) byl v té době členem Spolku Mánes. Patřil též mezi pátečníky, čili se velmi blízce poznal s Karlem Čapkem i jeho bratrem a svým kolegou Josefem a dále např. s budoucím prezidentem Benešem.
Znovu se vydal do Itálie a po návratu si zařídil obytný ateliér v Praze. Od roku 1923 byl předsedou Výtvarného odboru Umělecké besedy. Posléze se stal dokonce starostou Umělecké besedy. Jeho obrazy v té době úspěšně reprezentovaly české malířství v zahraničí (Varšava, Benátky, Vídeň, Paříž, Pittsburgh), Rabas však projížděl především svůj rodný kraj.

Dříve dražené položky

Krajina
olej na plátně
v 51, 5 ✕ š 94 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno, rám mírně poškozen

Detail položky
Dva štěpy v poli
olej na plátně,1942 - 44
v 38 ✕ š 60 cm
Signatura: vpravo dole

Provenience: na zadní straně štítek autora | Vystavováno: Jízdárna pražského hradu, září, listopad 1956 | rámováno

Detail položky
Krajina s rybníkem
olej na plátně,1936
v 61, 5 ✕ š 93, 5 cm
Signatura: vlevo dole

Provenience: na zadní straně štítek autora a utržený štítek z výstavy v Jízdárně Pražského hradu v roce 1956 | rámováno, rám a malba mírně poškozeny, původní stav

Detail položky
Pohled na chmelnici
olej na plátně,1936
v 44 ✕ š 60, 5 cm
Signatura: vpravo dole

rámováno

Detail položky
Rozsévačka, Františkovy Lázně
suchá jehla, tuš
Signatura: vpravo dole

Provenience: razítko z pozůstalosti autora | rámováno, zaskleno, rám a papír mírně poškozeny 1) Z Františkových Lázní, tuš na papíře, 21 x 28, 5 cm, 1954 2) Rozsévačka, suchá jehla, 14, 3 x 5, 8 cm, 1946

Detail položky
Krajina
tuš na papíře,1952
v 28, 5 ✕ š 42 cm
Signatura: vlevo dole

pasparta, zaskleno

Detail položky